ศบค.ชี้ ส่งหนังสือ ถึง กทม. หลังพบ แก๊งปาร์ตี้มะตูม ทำผิดหลายกรณี ทั้งปกปิดข้อมูล ขัดขวางเจ้าพนักงาน โรงแรม คนร่วมงาน ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่ง .

28 มกราคม 2564 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยถึงกรณี คลัสเตอร์การติดเชื้อจากงานวันเกิดดีเจมะตูม รายงานการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับดีเจมะตูม ติดเชื้อทั้งสิ้น นับถึงวันที่ 27 ม.ค.64 ทั้งสิ้น 24 ราย นี่คือตัวเลขทางการ แต่ยังไม่เป็นทางการจะมีเพิ่มอีก 2 ราย แต่ยังไม่นับรวมผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 113 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก 53 ราย ซึ่งจะทยอยรายงานต่อเนื่องในสัปดาห์นี้
พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ในวันนี้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีความกังวลว่า ในส่วนที่สัมผัสเสี่ยงสูง-ต่ำ มีการสอบสวนโรคเจอว่าไปยังสถานที่หลายแห่ง ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร 27 ม.ค. รายงานติดเชื้อแล้ว 24 ราย แต่ที่กังวลคือ แต่ละคนให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันทั้งที่ไปในสถานที่ใกล้เคียงกัน ทำให้การควบคุมโรคสับสน หรือบางคนปกปิดข้อมูล ทางกรมควบคุมโรครายงานว่า กรณีแบบนี้อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดออกไป หรือล่าช้าไม่ทันการ

เตรียมเอาผิดกลุ่มปาร์ตี้ "ดีเจมะตูม" เหตุปกปิดไทม์ไลน์
"วันนี้กรมควบคุมโรคจึงทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.แล้ว โดยกรมควบคุมโรคเห็นว่า พฤติกรรมเหล่านี้เข้าข่ายฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติการ พรบ.โรคติดต่อ 2558 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ 1.มีความผิดฐานขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวก แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 55 แห่ง พรบ.โรคติดต่อ 2558 มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท รวมทั้งอาจแจ้งมีความผิดข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหาย"

ไม่ใช่เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง สถานที่ที่ใช้จัดเลี้ยงสังสรรค์ อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค และไม่จัดให้มีมาตรการที่ราชการกำหนด และบุคคลที่เข้าไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ก็อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามทำกิจกรรม หรือมั่วสุมในสถานที่แออัด ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ย่อมเป็นความผิด ซึ่งอาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยกทม. ถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่ง ศบค. ตั้งแต่ วันที่ 3 ม.ค. เพราะฉะนั้นต้องติดตาม จะมีรายงานความผิดตามกฎหมายอย่างไร
"ขณะนี้เกิดปรากฏการณ์ที่สังคมลงโทษ แต่อยากให้ติดตามข่าว โดยไม่ใช้อารมณ์และนำไปสู่การป้องกันในโอกาสหน้า ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การลงโทษผู้ติดเชื้อไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่ควรเรียนรู้เพื่อปรับปรุงต่อไป ขอให้เป็นหน้าหน้าที่ของกฎหมาย อย่างกรณีใกล้เคียง ที่ ไอคอนสยาม ผู้ติดเชื้อรายงาน 16 ม.ค. ได้พบการติดเชื้อในสถานที่หนึ่ง ในร้านอาหาร ที่มีการรวมตัวสังสรรค์ โดยมีผู้ติดเชื้อแล้ว 7 ราย ซึ่งไอคอนสยามที่เดียว มีผู้เสี่ยงสูงแล้ว 200 ราย และมีผู้ติดเชื้อแล้ว 7 ราย"