พิษณุโลก - ฝุ่น PM 2.5 จังหวัดพิษณุโลกพุ่งสูงต่อเนื่อง วันนี้แตะระดับ 88 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. สูงที่สุดในภาคเหนือและเป็นเกณฑ์เกิน ค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง 7 วันแล้ว เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 28 มกราคม 2564 รายงานสภาพฝุ่นละอองขนาดจิ๋วหรือ PM 2.5 ในอากาศของจังหวัดพิษณุโลก เช้าวันนี้ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง 09.00 น วัดได้ 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และวันนี้ค่า PM 2.5 ของจังหวัดพิษณุโลก สูงที่สุดในภาคเหนือ ใกล้เคียงกับ วันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ค่า PM 2.5 ของพิษณุโลก อยู่ที่ระดับ 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นของจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา หรือเกินเกณฑ์มาตรฐามา 7 วันแล้ว

"พิษณุโลก"หมอกควันสูงสุดในภาคเหนือ"พิษณุโลก"หมอกควันสูงสุดในภาคเหนือช่วงเวลาประมาณ 08.00 น.ที่สะพานสี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากสภาพฝุ่นควันที่เกินเกณฑ์มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เช้านี้ทัศนวิสัย ในการมองเห็นค่อนข้างต่ำ สภาพโดยทั่วไปตัวเมืองปกคลุมด้วย กลุ่มหมอกควัน และผสมด้วยหมอกในตอนเช้า ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีหมอกควันปกคลุมตลอดเส้นทางถนนพิษณุโลก-หลมสัก


"พิษณุโลก"หมอกควันสูงสุดในภาคเหนือ

สำหรับสภาพคุณภาพอากาศในช่วงนี้ หน่วยงานได้แนะนำด้านสุขภาพ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวัง ถ้ามีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการเฝ้าระวังออกมาตรการลด การเผาอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2564 ขณะที่ในพื้นที่กสิกรรมและเขตป่าสงวน ยังคงพบค่าความร้อนและมีกลุ่มควันจากไฟป่าเกิดอย่างต่อเนื่องในระยะนี้

"พิษณุโลก"หมอกควันสูงสุดในภาคเหนือ