พิจิตร - ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ที่หน้าเขื่อนไฮดรอลิก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แห้งขอด โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ต้องสั่งหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

น้ำไม่พอ-สั่งหยุดสูบน้ำในแม่น้ำยม

สภาพแม่น้ำยมหน้าเขื่อนไฮดรอลิก ในพื้นที่บ้านสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แห้งขอดจนเห็นเนินทรายกลางแม่น้ำยม มีเพียงแอ่งน้ำที่ขังอยู่เพียงเล็กน้อย ทำให้เครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านใหม่ราษฎรบูรณะ ที่ดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำยมขึ้นมา เพื่อช่วยชาวนาด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมต้องหยุดเดินเครื่องตลอดช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำเหลือไม่เพียงพอที่จะสูบขึ้นมา

น้ำไม่พอ-สั่งหยุดสูบน้ำในแม่น้ำยม

สำหรับแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอสามง่าม บริเวณหน้าเขื่อนยาง ปริมาณน้ำเริ่มลดลงจนเหลือน้อย กรมชลประทานได้ให้โรงสูบน้ำพลังไฟฟ้าที่อยู่ในเขตแม่น้ำยม หยุดการสูบน้ำจากแม่น้ำยมตลอดช่วงฤดูแล้งจนกว่าจะถึงฤดูฝนเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำและให้ประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคแทนการสูบน้ำขึ้นมาทำการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว

น้ำไม่พอ-สั่งหยุดสูบน้ำในแม่น้ำยม