เชียงใหม่ - "ทัศนัย บูรณุปกรณ์"แถลงผลงานตลอด 12 ปี พร้อมขอบคุณประชาชนที่ให้โอกาสเข้ามาบริหารจัดการเทศบาลนครเชียงใหม่า จนทำให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพ ประกาศลั่นไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งหลังหมดวาระ ด้านกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมเตรียมเปิดตัวผู้สมัครนายกฯ 8 ก.พ.นี้ ชูนโยบายแก้ฝุ่นพิษ ขนส่งมวลชน และสุขภาพประชาชน

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2564 ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ และสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก


"ทัศนัย"ลั่นไม่ลงป้องกันแชมป์นายก ทน.เชียงใหม่


นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ผลการทำงานตลอดระเวลา 12ปี ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่เมื่อปี 2552 สถานการณ์เงินการคลังของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีเงินฝากธนาคาร 344 ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก โดยมีเงินสะสมที่สามารถนำออกมาใช้ได้เพียง 47 ล้านบาท งบลงทุนมีเพียง 14 ล้านบาท และมีหนี้สิ้น 72 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้กับบุคลากรที่มีอยู่ 1,772 คน จึงเหลืองบประมาณที่จะนำมาใช้พัฒนาพื้นที่น้อยมาก


"ทัศนัย"ลั่นไม่ลงป้องกันแชมป์นายก ทน.เชียงใหม่


เมื่อเข้ามาบริหารจึงได้ให้ความสำคัญกับฐานะทางการคลังเป็นอันดับแรก โดยตั้งเป้าให้เทศบาลนครเชียงใหม่ มีฐานะที่มั่นคง กะทัดรัด และประหยัด เพื่อเพิ่มงบลงทุนให้กับเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประชาชนชาวเชียงใหม่โดยในปี 2561 หนี้สิ้นที่เคยมีอยู่ 72 ล้านบาท ได้ถูกบริหารจัดการทั้งหมดเรียบร้อย เทศบาลไม่มีหนี้สิ้นคงค้าง ปัจจุบันข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่มีเงินฝากธนาคาร 1,017,222,608.25 บาท มีงบลงทุน 88,856,496.63 บาท ซึ่งในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลกำหนดให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทำให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ลดลงประมาณร้อยละ 85 หรือลดลง 276 ล้านบาท


"ทัศนัย"ลั่นไม่ลงป้องกันแชมป์นายก ทน.เชียงใหม่


จากการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้เทศบาลนครเชียงใหม่สามารถสร้างสาธารณประโยชน์ และปรับปรุงคุณภาพชีวิต ให้กับชาวเชียงใหม่ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น เปิดสวนสาธารณะ 4 แห่ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด 443 ตัว ทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดให้มีบริการรถเมล์สาธารณะ 3 เส้นทาง รวมึงผลักดันโครงการนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน จากผลงานต่างๆ ทำให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและได้รับรางวัลรวม 51 รางวัล


"ทัศนัย"ลั่นไม่ลงป้องกันแชมป์นายก ทน.เชียงใหม่

"ขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้ความกรุณามาตลอดระยะเวลา 12 ปี เราไม่กล้าพูดว่าเราไม่มีข้อติติง แต่เรามั่นใจว่าเราส่งมอบเมืองที่มีคุณภาพขึ้น ให้กับเจ้าของอำนาจที่แท้จริง ขอบคุณที่ให้โอกาสกันมาตลอด ต้องเรียนว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเป็นความต้องการของประชาชน เทศบาลมีหน้าที่นำมาปฏิบัติ ทางคณะผู้บริหารที่จะเสียสละทำงานต่อ ทุกท่านมีความสามารถ มั่นใจว่า ผู้บริหารคณะนี้ถ้าได้ทำงานต่อก็จะเป็นทิศทางที่ดีขึ้น " นายทัศนัย กล่าว

"ทัศนัย"ลั่นไม่ลงป้องกันแชมป์นายก ทน.เชียงใหม่สำหรับการทำงานหลังนี้ ได้หารือกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าตนเองทำงานให้กับประชาชนได้ไม่เต็มที่จึงขอที่จะไม่ลงรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะรู้สึกว่าตนองทำงานได้ไม่เต็มทีหากยังกลับมาลงรับสมัครและได้รับความเมตตาจากประชาชน จะเป็นการเอาเปรียบประชาชน

"ทัศนัย"ลั่นไม่ลงป้องกันแชมป์นายก ทน.เชียงใหม่

ด้านนายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม จะทำการเปิดตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นใครที่จะลงรับสมัคร แต่จุดยืนของกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม มีความตั้งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM.2.5 ปัญหาขนส่งมวลชน และปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นหลัก การที่กลุ่มจะส่งใครลงเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 3 เรื่องนี้เป็นหลัก รวมถึงเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อเยาวชนด้วย
"ทัศนัย"ลั่นไม่ลงป้องกันแชมป์นายก ทน.เชียงใหม่