กระทรวงสาธารณสุข เผยปัจจัยสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 มาจากคนในครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก แนะเข้มมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด .

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 819 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 808 ราย มาจากต่างประเทศ  11 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมการระบาดระลอกใหม่ (วันที่ 18 ธันวาคม 2563 27 มกราคม 2564) 11,228 ราย หายป่วย 7,114 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 4,098 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 56 ปี มีโรคประจำตัว หลอดเลือดสมองตีบ ติดเตียง รวมผู้เสียชีวิตสะสม 16 ราย 

สธ. ห่วงปัจจัยเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัว-เพื่อน-คนรู้จัก


นพ.เฉวตสรร กล่าวต่อว่า ภาพรวม 1 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 มีอัตราลดลง หลายจังหวัดควบคุมได้ดี มีเพียง 2 จังหวัดที่ คือ จ.สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ที่ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งด้านพื้นที่ การดำเนินชีวิตและการเดินทางของประชาชน จึงต้องคงเข้มมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หยุดการแพร่ระบาดได้เร็ว  จากการสอบสวนโรค พบว่าปัจจัยที่สำคัญของการแพร่กระจายเชื้อ คือ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การอยู่ใกล้ชิดกัน พูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น  

สธ. ห่วงปัจจัยเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัว-เพื่อน-คนรู้จัก


เช่นเดียวกับกรณีการระบาดที่โรงงานในแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน พบว่าเริ่มจากผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นแรงงานชายชาวเมียนมา ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่ง เข้าร่วมงานแต่งงานของเพื่อนที่ จ.สมุทรสาคร ทำให้พบผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในโรงงานดังกล่าว 74 ราย  และแพร่กระจายเชื้อไปยังเพื่อนอีก 2 โรงงาน ทำให้มีผู้ติดเชื้อในโรงงานทั้ง 2 แห่ง จำนวน 10 ราย และ 7 ราย ร้อยละ 80 เป็นแรงงานชาวเมียนมา ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้าง คือ การพักอาศัยร่วมหอพักเดียวกัน นั่งรถไปทำงานคันเดียวกัน และรับประทานอาหารร่วมกัน แม้จะมีการแยกผู้ติดเชื้อเข้าระบบแล้ว แต่การอยู่รวมกันหนาแน่น มีความเสี่ยงที่จะทยอยพบผู้ติดเชื้อได้
"อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันส่วนบุคคลตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขยังต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ต้องสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และเมื่อออกนอกบ้านไปสถานที่สาธารณะ สแกนไทยชนะ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อร่วมกันหยุดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น" นพ.เฉวตสรร กล่าว