อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมเกินกว่า 1 ล้านคนเป็นชาติแรกในภูมิภาคอาเซียนในวันนี้ (26 ม.ค.) และรัฐบาลกำลังพิจารณาอนุญาตให้บริษัทเอกชนจัดการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานเองเพื่อเร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
หน่วยงานสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ว่า มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในวันเดียว13,094 คน ทำให้ยอดสะสมเพิ่มเป็น 1,012,350 คน ทำให้อินโดนีเซียเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,ชาติที่ 4 ในเอเชีย และชาติที่ 19 ในโลก ที่มียอดผู้ติดเชื้อเกินกว่า 1 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ในวันเดียว336 คน ทำให้ยอดสะสมเพิ่มเป็น 28,468 คน

อินโดนีเซียติดโควิด-19 ทะลุ 1 ล้านคนชาติแรกในอาเซียนสถานการณ์ระบาดของโควิด-19ในอินโดนีเซียยังคงเลวร้าย ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่ามีอัตราการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาและการติดตามผู้สัมผัสได้ต่ำมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกรวมทั้งรัฐบาลตั้งความหวังกับการจัดซื้อวัคซีนมากกว่าการบังคับใช้มาตการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดจนทำให้ประชาชนบางส่วนต้องเรียกร้องให้บังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่าง และบังคับสวมหน้ากากให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

อินโดนีเซียติดโควิด-19 ทะลุ 1 ล้านคนชาติแรกในอาเซียน

อินโดนีเซีย เริ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19แก่ประชาชนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564และจนถึงขณะนี้ มีคนเข้ารับการฉีดวัคซีน"โคโรนาแวค" ของบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทคของจีนไม่ถึง50,000 คน ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับประชากร 181 ล้านคน หรือราว 70% จากประชาชนกว่า 260 ล้านคน โดยติดต่อซื้อวัคซีนจากหลายบริษัท และเดิมตั้งเป้าว่าจะใช้งบประมาณของรัฐทั้งหมดเพื่อฉีดวัคซีนให้ฟรี


อินโดนีเซียติดโควิด-19 ทะลุ 1 ล้านคนชาติแรกในอาเซียน

แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ส่งสัญญาณว่า อาจอนุญาตให้บริษัทนายจ้างจัดการฉีดวัคซีนแก่พนักงานด้วยเงินของบริษัทเองเพื่อให้มีการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องยึดหลักเกณฑ์ของรัฐบาลที่กำหนดให้ฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกมีรายงานด้วยว่า รัฐบาลกำลังร่างข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้ และจะกำหนดให้เอกชนซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับรัฐบาล