โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ ส่งทีมแพทย์สนาม 8 คนไปช่วยเหลือ สนับสนุนรับรองสถานการณ์โควิค -19 ที่มีการระบาดอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

26 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับทีมแพทย์สนาม พยาบาล ได้แถลงถึงการจะเดินทางไปช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร

สุรินทร์ส่งนักรบชุดขาว ช่วย รพ.สนาม สมุทรสาคร

จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ยังมีการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเกินกว่าอัตรากำลังของทีมงานสาธารณสุขในพื้นที่จะสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง  จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือทีมสนับสนุนดำเนินการรองรับสถานการณ์ โควิค 19  ซึ่งทางโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ได้เตรียมให้การสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยให้ที่โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสมุทรสาคร  จำนวนทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วยแพทย์ 1 คน, เภสัชกร 1 คน, พยาบาลวิชาชีพ  3 คน, parmedic 1 คน, คนขับรถพยาบาล (ALS) 1 คน, พร้อมรถ ALS(Advancelifedic 1 คัน, จะออกเดินทางในวันที่ 31 มกราคม 2564 ไปให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

สุรินทร์ส่งนักรบชุดขาว ช่วย รพ.สนาม สมุทรสาคร

นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ บอกว่า ทางโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้บุคลากรดังกล่าวไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิค -19 และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงทุกคน โดยทางโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสุรินทร์ได้เตรียมเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาในการดูแลรักษาผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกัน ppE ให้กับบุคลากรที่ออกไปปฏิบัติงานทั้ง 8 คน และหลังจากปฏิบัติงานตามกำหนดแล้วกลับมา ก็จะต้องให้มีการกักตัวบุคลากรทั้ง 8 คนที่ไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามมาตรฐานหน่วยงาน IC หรือควบคุมโรคติดต่อกำหนด