ชาวบ้านโคราช ออกส่องไฟหาปูนาช่วงก่อนปลูกข้าวนาปรัง แต่ละวันชาวบ้านจะได้ปูนาเป็นจำนวนมาก บางรายใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ก็สามารถหาได้มากกว่า 10 กิโลกรัม ส่วนเมนูยอดนิยม จะมีทั้ง ลาบปู ปูทอด คั่วปู เป็นต้น หากหามาได้จำนวนมาก ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งขายในราคากิโลกรัมละ 80 100 บาท สร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี

26 มกราคม 2564 ชาวบ้านจำนวนหนึ่งในพื้นที่ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รวมตัวกันออกไปหาจับปูนาในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปรัง ที่บริเวณกลางท้องนา ซึ่งเริ่มมีการตีนาเตรียมการเพาะปลูกบ้างแล้ว เพื่อนำกลับมาประกอบอาหารรับประทานภายในครอบครัว และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ชาวบ้านแถบนี้จะออกหาจับปูนาในช่วงเวลากลางคืน ตระเวนใช้ไฟฉายส่องหาปูตามท้องนา ตั้งแต่เวลาประมาณ 1 ทุ่ม ไปจนถึงเกือบ 3 ทุ่ม เพราะเป็นช่วงที่ปูออกมาจากรูไปหากินตามท้องนาที่เพิ่งตีแปลงเตรียมหว่านข้าว โดยแต่ละวันชาวบ้านจะได้ปูนาเป็นจำนวนมาก บางรายใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ก็สามารถหาได้มากกว่า 10 กิโลกรัม ไม่ต้องเสียแรงเสียเวลาเหมือนการขุดปูนาช่วงหน้าแล้ง

ชาวบ้านส่องไฟจับปูนาประกอบอาหาร-สร้างรายได้เสริม

นางสาวออระยา เหลืองกระโทก กำนันตำบลจระเข้หิน บอกว่า ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง ปูนาจะมีรสชาติมันอร่อย เนื่องจากมีการเก็บกักไขมันเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง จึงทำให้มีรสชาติดีกว่าปูฤดูกาลอื่นๆ ชาวบ้านจึงนิยมออกจับปูในช่วงนี้มากเป็นพิเศษ เพื่อนำกลับไปประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ซึ่งทุกๆปีที่มีการทำนาปรังในพื้นที่นาข้าวของตำบลจระเข้หิน จะมีปูนาให้ชาวบ้านได้จับเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีค่อนข้างน้อย ทำให้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์อย่างที่เห็น

ชาวบ้านส่องไฟจับปูนาประกอบอาหาร-สร้างรายได้เสริม

ส่วนเมนูยอดนิยม จะมีทั้ง ลาบปู ปูทอด คั่วปู เป็นต้น หากหามาได้จำนวนมาก ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งขายในราคากิโลกรัมละ 80 100 บาท สร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี บางรายก็นำไปถนอมอาหารด้วยการดองหรือทำปูร้า เก็บไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปี

ชาวบ้านส่องไฟจับปูนาประกอบอาหาร-สร้างรายได้เสริม

ชาวบ้านส่องไฟจับปูนาประกอบอาหาร-สร้างรายได้เสริม