"หมอทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" โฆษกศบค. แถลงผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 959 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 937 ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 14,646 ราย

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลงข่าวสถานการณ์โควิดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รายงานพบผู้ป่วย โควิด-19 รายใหม่ จำนวน 959 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ศบค.แถลงพบติดเชื้อพุ่งกระฉูด 959 ราย ยอดสะสมเพิ่ม 14,646 ราย


สำหรับผู้ติดเชื้อทั้งหมด 959 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 937 ราย (จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 89 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 848 ราย) และติดเชื้อจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 22 ราย
จากยอดผู้ติดเชื้อที่พบล่าสุด ส่งผลให้สถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทย มียอดผู้ป่วยสะสม 14,646 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 10,892 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 75 ราย

ศบค.แถลงพบติดเชื้อพุ่งกระฉูด 959 ราย ยอดสะสมเพิ่ม 14,646 ราย

ศบค.แถลงพบติดเชื้อพุ่งกระฉูด 959 ราย ยอดสะสมเพิ่ม 14,646 ราย

ศบค.แถลงพบติดเชื้อพุ่งกระฉูด 959 ราย ยอดสะสมเพิ่ม 14,646 ราย

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ประจำวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 100,280,252 ราย อาการรุนแรง 110,252 ราย รักษาหายแล้ว 72,289,169 ราย เสียชีวิต 2,149,387 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 25,861,597 ราย
2. อินเดีย จำนวน 10,677,710 ราย
3. บราซิล จำนวน 8,872,964 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 3,738,690 ราย
5. สหราชอาณาจักร จำนวน 3,669,658 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 123 จำนวน 14,646 ราย

ศบค.แถลงพบติดเชื้อพุ่งกระฉูด 959 ราย ยอดสะสมเพิ่ม 14,646 ราย