"คณะกรรมสมานฉันท์" มีมติเลือก 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมหาทางออกชาติ เผยเตรียมส่งชื่อให้เจ้าตัวตัดสินใจ ย้ำหากตอบรับก็ยื่นประธานรัฐสภา แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

26 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งมีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน ได้พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ผ่านมา ก่อนมีมติเห็นชอบให้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)นายภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกคัดเลือกให้รับทราบ เพื่อตัดสินใจ และถ้ายินยอมเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ก็จะส่งรายชื่อไปยัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา แต่งตั้งต่อไป

คกก.สมานฉันท์เคาะ4ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมหาทางออกชาติ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีคกก.สมานฉันท์เคาะ4ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมหาทางออกชาติ

นางเตือนใจ ดีเทศน์

คกก.สมานฉันท์เคาะ4ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมหาทางออกชาติ

นายภูมิ มูลศิลป์


คกก.สมานฉันท์เคาะ4ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิร่วมหาทางออกชาติ

นางปาริชาต สถาปิตานนท์