"ศปก.ศบค." เตรียมถกผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด 27 ม.ค.นี้ ทั้ง 28 จังหวัด ก่อนชงศบค.ชุดใหญ่ปลายสัปดาห์พิจารณา รับเป็นห่วงสถานศึกษาอาจเปิดได้บางพื้นที่ เพราะยังมีการระบาดอยู่

25 มกราคม 2564 แหล่งข่าวระดับสูงด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า ก่อนที่จะประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หรือ ศปก.ศบค. ในวันที่ 27 ม.ค. นี้ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงที่มีทั้งหมด 28 จังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การผ่อนคลายความเข้มข้นของมาตรการ ทั้งการเปิดตลาด เปิดสถานศึกษา และร้านอาหาร เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในส่วนของสถานศึกษานั้น อาจเปิดได้เพียงบางพื้นที่ เนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอยู่

"เมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสถานการณ์ทั้งหมดแล้ว จะนำข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุม ศปก.ศบค. ก่อนที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมศบค. ชุดใหญ่ต่อไปในช่วงสัปดาห์นี้"แหล่งข่าวระบุ