สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ชุด CDCU หรือนักรบชุดชาวทีมที่ 2 เสริมทัพสอบสวนโรคปฏิบัติการเชิงรุกโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยภัยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ขณะที่เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ลุยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แบ่งเบาภาระประชาชน 18 หมู่บ้าน ป้องกันและสู้ภัยโรคโควิด-19

25 มกราคม 2564 ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกันมอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ที่กำลังเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนโรคเชิงรุกในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก และมีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ทำการสอบสวนโรคกว่าหมื่นราย โดยมีนพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ ผอ.โรงพยาบาลฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ในครั้งนี้

นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ กล่าวว่า การเดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติการเชิงรุกสอบสวนโรคแรงงานต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร ครั้งนี้มีทั้งหมด 8 คน ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทุกคนต่างเต็มใจและพร้อมที่จะเดินทางไปสนับสนุนการทำงาน เพื่อร่วมคลี่คลายสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ให้ดีขึ้นโดยเร็ว โดยการปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบ สอบสวนโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในโรงงานใน จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและสามารถควบคุมโรคต่อไป

ส่งทีมนักรบเชิงรุกช่วยสมุทรสาคร ทต.ห้วยโพธิ์แจกหน้ากากสู้โควิด-19

ด้านนพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้รับการประสานจากสำนักงาสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร ขอสนับสนุนทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ C D C U อย่างเร่งด่วน ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์นั้นมีความพร้อม เนื่องจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนได้รับการฝึกฝนการสอบสวน การควบคุมโรคติดต่อมาเป็นอย่างดี โดยทีม C D C U ที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจจะแตกต่างจากทีมแรกที่ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ จะเป็นการลงสอบสวนโรค ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปฏิบัติการเชิงรุก ป้องกันการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างออกไป โดยทุกคนนั้นล้วนมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ และผ่านการฝึกอบรมระบาดวิทยาในเชิงภาคสนามมาแล้ว และทุกคนมีขวัญกำลังใจ และมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่


ส่งทีมนักรบเชิงรุกช่วยสมุทรสาคร ทต.ห้วยโพธิ์แจกหน้ากากสู้โควิด-19ขณะที่นายเอกพงษ์ ศรีโคตร นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ นำหน้ากากอนามัยจำนวน 60,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 200 ขวด ลงพื้นที่ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 18 หมู่บ้าน จำนวน 11,803 คน เพื่อให้ประชาชนใช้ในการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

นายเอกพงษ์ ศรีโคตร นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ ทางเทศบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 18 หมู่บ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อให้ประชาชนใช้การป้องกันโรคและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย พร้อมทั้งกำชับให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังดูแลสอดส่อง หากบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูงให้รายตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออสม.ทันที พร้อมทั้งให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ส่งทีมนักรบเชิงรุกช่วยสมุทรสาคร ทต.ห้วยโพธิ์แจกหน้ากากสู้โควิด-19

ส่งทีมนักรบเชิงรุกช่วยสมุทรสาคร ทต.ห้วยโพธิ์แจกหน้ากากสู้โควิด-19