พิจิตร -แม่น้ำยมที่ไหลผ่านในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ลดระดับแห้งลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรเสี่ยงทำนาปรัง โดยใช้วิธีปักดำข้าว ด้วยการโยนกล้า ประหยัดน้ำ-เวลาเพาะปลูก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

แม่น้ำยมแห้ง-เสี่ยงทำนาแบบปักดำผู้สื่อข่าวรายงานว่าปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่แม่น้ำยม ที่ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นบริเวณตอนกลางของแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่สะสมตั้งแต่ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เหลือปริมาณน้ำไม่ถึง 1 เมตร และยังคงแห้งลงอย่างต่อเนื่อง จนสามารถมองเห็นเนินดินและพื้นทรายในแม่น้ำยม ส่งผลกระทบขาดน้ำทำการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่สองริมฝั่งของแม่น้ำยม

แม่น้ำยมแห้ง-เสี่ยงทำนาแบบปักดำ


แม่น้ำยมแห้ง-เสี่ยงทำนาแบบปักดำขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เสี่ยงทำนาปรัง ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวกับฤดูแล้ง เลือกใช้วิธีการปักดำข้าว ด้วยการโยนกล้าข้าว แทนการหว่านเมล็ดข้าว หรือหว่านน้ำตม เพื่อลดเวลาการเพาะปลูกให้สั้นลง กว่า 20 วัน และเป็นการประหยัดน้ำต้นทุน ในช่วงการเพาะปลูกเนื่องจากแหล่งน้ำได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว

แม่น้ำยมแห้ง-เสี่ยงทำนาแบบปักดำ