แม่ฮ่องสอน -อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงพื้นที่รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่า ใน จ.แม่ฮ่องสอน ขณะที่ อ.ปาย น่าเป็นห่วง หลังพบการลอบเผาเพิ่มมากขึ้นว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอปายให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสถานการณ์ไฟป่า ให้แก่นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง


"ปาย"อ่วม-ลอบเผาป่าพุ่ง

สำหรับการเดินทางมาของนายธัญญา ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ไฟป่า ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางอธิบดีกรมอุทยานฯได้ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ การสร้างเครือข่ายชุมชน การบูรณาการการทำงานร่วมทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอปาย


"ปาย"อ่วม-ลอบเผาป่าพุ่งอย่างไรก็ตาม ในส่วนของหน่วยอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย และหน่วยงานอื่น ๆ ในอำเภอปาย ได้มีการบูรณาการร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่า ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ , การจัดทำบันทึกลงทะเบียนของราษฎรที่จะเข้าไปเก็บหาของป่า การนำราษฎรร่วมจัดเก็บเชื้อเพลิงในป่า เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดการเผาป่าลง


"ปาย"อ่วม-ลอบเผาป่าพุ่ง


ทั้งนี้ สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 มกราคม 2564 คือ 1.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 562 จุด (สูงสุดที่อ.ปาย 256 จุด) 2.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 24 มกราคม 2564 ค่า PM2.5 เท่ากับ 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

"ปาย"อ่วม-ลอบเผาป่าพุ่ง