สงขลา - จ.สงขลา ส่งนักรบชุดขาวประจำการเฝ้าระวังเชิงรุกโควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร หลังพบการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ และขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น ทำให้บุคลากรในการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังเชิงรุกไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

24 มกราคม 2564 ที่โรงพยาบาลอำเภอควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสงขลา มีพิธีส่งทีมนักรบชุดขาวจากจ.สงขลา ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังเชิงรุก ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม จำนวน 3 ทีม รวม 19 คน
หลังพบการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้บุคลากรในการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังเชิงรุกไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
จึงได้ร่วมสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในการเฝ้าระวังเชิงรุก โดยเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ควบคู่ไปกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ส่งนักรบชุดขาวไป จ.สมุทรสาคร

ส่งนักรบชุดขาวไป จ.สมุทรสาคร

สำหรับทีมนักรบชุดขาวจากจ.สงขลา ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังเชิงรุก ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม จำนวน 3 ทีม รวม 19 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 11 คน / นักวิชาการสาธารณสุข 5 คน และพนักงานขับรถยนต์ 3 คน
จากโรงพยาบาลสทิงพระ/สิงหนคร/ควนเนียง/รัตภูมิ/บางกล่ำ/นาหม่อม/คลองหอยโข่ง/จะนะ/เทพา/โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ อ.นาทวี / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่และอำเภอจะนะ

ส่งนักรบชุดขาวไป จ.สมุทรสาคร

ส่งนักรบชุดขาวไป จ.สมุทรสาคร

อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่คัดกรองเชิงรุกร่วมกับแพทย์ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล้วนสมัครใจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ แสดงออกถึงความมีน้ำใจ และเปี่ยมล้นด้วยความเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในยามที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19รอบใหม่

ส่งนักรบชุดขาวไป จ.สมุทรสาคร

ส่งนักรบชุดขาวไป จ.สมุทรสาคร