ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ เกินมาตรฐาน 30 จังหวัดครอบคลุมแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ แนะลด-หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือหากจำเป็น ต้องสวมหน้ากากอนามัย. .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 มกราคม 2564 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานีจ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา
ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 34 - 79 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 36 - 72 มคก./ลบ.ม.
ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 34 - 86 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 32 - 58 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 9 - 33 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 42 - 73 มคก./ลบ.ม.
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

วันนี้ยังหนัก! เตือน "PM2.5" เกินมาตรฐาน 30 จังหวัด

วันนี้ยังหนัก! เตือน "PM2.5" เกินมาตรฐาน 30 จังหวัด

วันนี้ยังหนัก! เตือน "PM2.5" เกินมาตรฐาน 30 จังหวัด

วันนี้ยังหนัก! เตือน "PM2.5" เกินมาตรฐาน 30 จังหวัด

วันนี้ยังหนัก! เตือน "PM2.5" เกินมาตรฐาน 30 จังหวัด