ตาก - ผู้ว่าฯตาก ลงนามในคำสั่ง คุมเข้มโควิด-19 ระบาดหนักใน อ.แม่สอด เผยห้ามรถแท็กซี่วิ่งช่วงส่งท้ายต้อนรับปีใหม่ งดรับประทานอาหารที่ร้าน งดปฏิบัติศาสนกิจ และศาสนพิธีของทุกศาสนาที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
     วันที่ 29 มกราคม 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก และผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่งของจังหวัดตากที่ 3637/2563 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ผู้ว่าฯตาก ออกกฎเหล็ก-คุมเข้มโควิดระบาดแม่สอดโดยให้งดบริการรถยนต์แท๊กซี่รับจ้างทุกประเภททุกคัน ทั้งภาคเอกชน และสหกรณ์จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ,ให้งดปฏิบัติศาสนกิจ และศาสนพิธีของทุกศาสนาที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ณ สถานที่ใดๆ เว้นแต่มีความจำเป็นให้นายอำเภอแม่สอดพิจารณาเป็นกรณีไป , งดรับประทานอาหารที่ร้านจำหน่ายอาหารทุกชนิดตามสถานที่สาธารณต่างๆ เช่น สถานีขนส่ง ท่าอากาศยานและสถานที่บริการ ร้านค้าต่างๆ ตลาดทุกประเภทที่มีผู้ใช้บริการจะต้องมีมาตรการการป้องกันตามที่ทางสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป


ผู้ว่าฯตาก ออกกฎเหล็ก-คุมเข้มโควิดระบาดแม่สอดอย่างไรก็ดีโรงเรียนต่างๆยังคงเปิดเรียนตามปกติ และบางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ เช่น โรงเรียนสรรพวิทยาคม หรือไปเรียนที่โรงเรียนได้ ขณะที่โรงเรียนมีมาตรการเข้มข้น ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในโรงเรียน และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ยังให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องโรคไวรัสโควิด-19 ด้วย

ผู้ว่าฯตาก ออกกฎเหล็ก-คุมเข้มโควิดระบาดแม่สอด

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอดจนถึงขณะนี้ จำนวน 12 คน

ผู้ว่าฯตาก ออกกฎเหล็ก-คุมเข้มโควิดระบาดแม่สอด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด