หนองบัวลำภู -ผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. สังกัดพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือคัดค้านผลการเลือกตั้ง ระบุ 3 ข้อ ตัวหนังสือมีขนาดเล็กทำให้เข้าใจผิดจนกาบัตรเสียจำนวนมาก มีการหาเสียงโดยการใส่ร้ายป้ายสีและหาเสียงเกินเวลากำหนดตามกฎหมาย

29 ธันวาคม 2563 เมื่อช่วงเย็นวานนี้ นายวิชัย  สามิตร  ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองบัวลำภู เบอร์ 6 พรรคเพื่อไทย ผู้สมัคร ส.อบจ.พรรคเพื่อไทย และนายพิษณุ หัตถสงเคราะห์  อดีต ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทยและเป็นที่ปรึกษาการเลือกตั้ง นายก อบจ.พรรคเพื่อไทยหนองบัวลำภู  ได้เดินทางมายัง สำนักงาน กกต.จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยื่นหนังสือ เอกสาร หลักฐาน คลิปเสียง คลิปวีดีโอ มาคัดค้านผลการเลือกตั้ง นาก อบจ.และ ส.อบจ.ต่อ เจ้าหน้าที่ กกต.หนองบัวลำภู เนื่องจากไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม โดย มี ว่าที่ ร.ต.ศุภวัชช  บุญไชย พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ กลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง ได้ทำหน้าที่รับหนังสือร้องคัดค้าน พร้อมกับชี้แจงถึงขั้นตอนของการดำเนินการของ ทาง กกต. 


ร้อง กกต. คัดค้านผลการเลือกตั้ง นายกและส.อบจ.


ซึ่งผู้ร้องได้ร้องใน 3 ข้อ  คือ บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ.และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.มีตัวหนังสือขนาดเล็ก โดย ผู้สมัคร นายก อบจ.หนองบัวลำภู มีทั้งหมด 7 เบอร์  ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปเลือก ส.อบจ.ใน หมายเลข 6 ทั้งที่  ส.อบจ.ในแต่ละเขต ทั้ง 30 เขต ทำให้มีบัตรเสียถึง 29,910 บัตร  เป็นการ กาหมายเลข 6 ลงบัตรสีชมพู ซึ่งในแต่ละเขตมีผู้สมัครไม่ถึง 6 คน แต่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้กาหมายเลข 6 ซึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นหมายเลขของผู้สมัครพรรคเพื่อไทย จึงเป็นเหตุให้มีบัตรเสียจำนวนมาก นอกจากนั้น ก็ยังมีการกาให้กับผู้สมัคร นายก อบจ.หมายเลขอื่นที่ไม่มีการหาเสียง แต่ได้คะแนนมารวมกัน 23,966 คะแนน รวมกับบัตรเสียแล้ว 64,765  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.71 ของผู้มาใช้สิทธิ์  ซึ่งคิดว่าเป็นคะแนนที่ประชาชนเลือกเข้ามาด้วยความเข้าใจผิดไม่เป็นไปตามเจตนาของผู้มาใช้สิทธิ์ 


ร้อง กกต. คัดค้านผลการเลือกตั้ง นายกและส.อบจ.

ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของการหาเสียงที่มีการใส่ร้ายป้ายสีของ ผู้ช่วยผู้สมัคร ส.อบจ.รายหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอนากลาง ได้ปราศรัยช่วยหาเสียง กล่าวหาโจมตีใส่ร้ายด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ เป็นความผิด พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 65(5) ที่บัญญัติไว้ว่า ห้ามหาเสียงด้วยวิธีการหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครผู้ใด และเรื่องที่ 3 ผู้สมัคร นายก อบจ. บางรายที่มีการกระทำความผิด พรบ.เดียวกัน ในมาตรา 65 (4) เนื่องจากหาเสียงการเลือกตั้งเกินเวลา 18.00 น. ของวันที่ 19 ธันวาคม  2563 ซึ่งก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน  ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์หรือหาเสียง หรือทำบัตรโฆษณาขึ้นป้านหาเสียง จึงได้มีการมายื่นหนังสือร้องคัดค้านดังกล่าว 
ร้อง กกต. คัดค้านผลการเลือกตั้ง นายกและส.อบจ.


ด้าน ว่าที่ ร.ต.ศุภวัชช  บุญไชย  พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ กลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง สำนักงาน กกต.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ทาง สนง.กกต.จังหวัดหนองบัวลำภู จะได้ทำการรับคำร้อง และทำการตรวจเอกสาร จากนั้นประเด็นใดตรงกับ พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะรับไว้ดำเนินการ และจะได้มีการเชิญผู้ยื่นหนังสือร้องคัดค้านมาให้ถ้อยคำ ประกอบคำร้อง และรายงานให้ กกต.ส่วนกลางได้รับทราบ ซึ่งทุกอย่างจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักของกฎหมายและดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

ร้อง กกต. คัดค้านผลการเลือกตั้ง นายกและส.อบจ.