ตรวจหวย ตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 : 201303 / รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 377 : 828 / รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 072 : 517 / รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 70

****กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ตรวจหวย
รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
201303รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
377 , 828
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
072 , 517
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รางวัลละ 2,000 บาท
70

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563


รางวัลที่ 2 : มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
284694 , 408019 , 572443 , 780453 , 975617

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563


รางวัลที่ 3 : มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
000973 , 011404 , 046396 , 332227 , 351056 , 358429 , 384705 , 387722 , 776045 , 859519

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 4 : มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท004474 , 013055 , 027611 , 033205 , 047151 , 049286 , 067205 , 070851 , 101222 , 136527

142804 , 156987 , 191570 , 237943 , 246487 , 265147 , 328013 , 340661 , 361583 , 395749
403954 , 440322 , 477967 , 482652 , 519802 , 539471 , 546650 , 558661 , 571740 , 596158
618838 , 633683 , 647375 , 662143 , 683116 , 718028 , 725943 , 733028 , 735797 , 762897
771583 , 790366 , 823257 , 841863 , 866456 , 870829 , 931292 , 959196 , 974001 , 981143

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 5 : มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
006560 ,016570 , 018087 , 028476 , 030198 , 036219 , 038298 , 046685 , 057606 , 085504
094080 , 101039 , 125637 , 130126 , 143101 , 153955 , 163501 , 173547 , 195362 , 203119
209027 , 209438 , 218144 , 218471 , 221884 , 224678 , 224887 , 226157 , 236137 , 236969
244340 , 255930 , 263873 , 271856 , 288754 , 290464 , 293966 , 294066 , 302349 , 304762
317306 , 332602 , 345297 , 367680 , 368977 , 376643 , 377807 , 378691 , 379671 , 386364
393418 , 402271 , 420635 , 433600 , 465422 , 490074 , 493565 , 493704 , 525175 , 529987
570852 , 573035 , 575639 , 575903 , 581470 , 602100 , 608023 , 612078 , 617622 , 623571
653747 , 660401 , 664863 , 701002 , 706913 , 708698 , 711796 , 713548 , 719104 , 727119
733729 , 738830 , 758704 , 789126 , 839758 , 859929 , 863234 , 879739 , 894057 , 897003
908694 , 916645 , 930917 , 932094 , 937906 , 940877 , 951747 , 954975 , 987179 , 995484