พัทลุง - นางนาที รัชกิจประการ กุนซือพรรคภูมิใจไทยภาคใต้ ก้มกราบขอคะแนนเสียง ให้ "ภุชงค์" และทีมผู้สมัคร อบจ.ทีม "ภูมิใจพัทลุง" ในโอกาสเปิดปราศรัยเวทีใหญ่ครั้งที่ 3

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13  ธันวาคม  2563 ยิ่งใกล้วันเลือกตั้ง นายก อบจ. และส.อบจ.พัทลุง ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ทำให้การแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นของพัทลุง เริ่มเข้มข้นขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา นางนาที รัชกิจประการ อดีต สส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิไทย ซึ่งได้รับฉายาขุนพลหญิงทางการเมืองของภาคใต้ ขึ้นเวทีปราศรัย ให้กับทีมภูมิใจพัทลุง ที่จัดขึ้น ในตลาดเทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีนายภุชงค์ วรศรี อดีตประธานสภา อบจ พัทลุง เป็นหัวหน้าทีมภูมิใจพัทลุง ท่ามกลางประชาชนให้ความสนในเข้าร่วมในเวทีปราศรัยกว่า 3,000 คน

"นาที" กราบขอคะแนนให้ "ภุชงค์" เป็นนายก อบจ.พัทลุง


ในขณะที่การเปิดเวทีปราศรัยของทีมภูมิใจพัทลุง นอกเหนือจากผู้สมัคร แล้วยังอดีตนักการเมืองฝีปากกล้า อย่างนายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี อดีต สส และอดีตนายก อบจ พัทลุง ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงให้กับทีมภูมิใจพัทลุงด้วย โดยระบุในช่วงหนึ่งว่า อำนาจเป็นของประชาชน ประโยชน์จึงจะต้องกลับสู่ประชาชนหลังการเลือกตั้ง ไม่ใช่กลับสู่พวกพ้อง  และกล่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างดุเดือด            

"นาที" กราบขอคะแนนให้ "ภุชงค์" เป็นนายก อบจ.พัทลุง

ด้านนายภุชงค์ วรศรี หัวหน้าทีม ภูมิใจพัทลุง  แม้จะยังไม่มีผลงานเป็นรูปธรรม ได้ขึ้นเวทีขอโอกาสให้ทีมภูมิใจพัทลุง เข้าไปทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมือง ภายใต้นโยบายหลัก เพื่อทำพัฒนาให้น่าอยู่ น่าดู น่าเที่ยว กำหนด 12 ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองพัทลุง ประกอบด้วย การสนับสนุนศูนย์กีฬาครบวงจร การสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน การส่งเสริมตลาดกลางสินค้าเกษตรครบวงจรและสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการเกษตร นิเวศวัฒนธรรม การจัดสร้างศูนย์ประชุมกิจการอิสลามประจำจังหวัด  การสนับสนุนการแปรรูปยางพาราและถนนพาราแอสฟัสท์ติก การสนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ อสม. การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดพัทลุง ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการสนับสนุนการศึกษา โครงการ พี่ ช่วย น้อง และเมือง smart city  นอกจากนั้นจะสนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สงฆ์ เพื่อรองรับสงฆ์อาพาธอีกด้วย

"นาที" กราบขอคะแนนให้ "ภุชงค์" เป็นนายก อบจ.พัทลุง

                 

"นาที" กราบขอคะแนนให้ "ภุชงค์" เป็นนายก อบจ.พัทลุง

ทางด้าน นางนาที ฯ ขึ้นเวทีปราศรัยหยอดคำหวานอ้อนชาวบ้าน  โดยก้มกราบขอคะแนนเสียงจากประชาชน ให้เลือกทีมภูมิใจพัทลุง เพื่อขอโอกาสในการเปลี่ยนเมืองพัทลุง พร้อมระบุว่าจากการเปลี่ยนการเมืองในระดับชาติ ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเมืองพัทลุง โดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยว และ โครงการพัฒนาบ้านเมืองอีกหลายโครงการ ซึ่งหากให้โอกาสทีมภูมิใจพัทลุง เข้ามาบริหารอบจ.ถือเป็นการเชื่อมโยงการเมืองระดับชาติกับท้องถิ่น ให้ไปด้วยกันเพื่อการพัฒนาบ้านเมืองที่ดีขึ้น                 

"นาที" กราบขอคะแนนให้ "ภุชงค์" เป็นนายก อบจ.พัทลุง


                ด้านนายประเสริฐ ดำสุด ผู้สมัครในตำแหน่งรองนายก ของทีมภูมิใจพัทลุง ระบุว่า การเปิดเวทีหาเสียงของทีมภูมิใจพัทลุง กำหนด จัดเวทีใหญ่ 4 เวทีโดยมีการจัดมาแล้ว รวมที่ ตะโหมด 3 เวที โดย 2 เวทีก่อนหน้า จัดในพื้นที่ อำเภอควนขนุน และ อำเภอปากพะยูน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเวทีใหญ่เวทีสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ณ อำเภอเมืองพัทลุง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับฟังแนวนโยบายของทีม ส่วนเวทีย่อย ก็ได้จัดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่

"นาที" กราบขอคะแนนให้ "ภุชงค์" เป็นนายก อบจ.พัทลุง