ตามที่มีข้อมูลแนะนำ เกี่ยวกับประเด็น ดื่มน้ำต้มสมุนไพร ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันประสาทวิทยา พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการแนะนำวิธีป้องกันสมองเสื่อม ด้วยการน้ำต้มสมุนไพร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารและขับถ่ายให้เป็นเวลานั้น ทางสถาบันประสาทวิทยา ได้ชี้แจงว่า วิธีที่แนะนำ มีทั้งจริงและไม่จริง เนื่องจากการให้ต้มสมุนไพรชนิดต่างๆ กินเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าจะได้ประโยชน์ แต่สมุนไพรหรืออาหารบางชนิด เช่น โยเกิร์ต นมสด น้ำผึ้ง อาจจะไปมีผลกับระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด หรือความดันโลหิต ทำให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อร่างกายหรือสมองมากกว่าจะได้ประโยชน์ หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปสำหรับการออกกำลังกาย ช่วยทำให้ร่างกายทุกระบบสมบูรณ์แข็งแรง การไหลเวียนโลหิตดี และช่วยลดโรคไม่ติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน เป็นต้น ซึ่งควรจะทำควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ แต่ไม่มีข้อมูลว่าต้องรับประทานเวลาเท่านั้น เวลาเท่านี้ โดยควรรับประทานให้ครบ 3 มื้อ และเลือกชนิดอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดซึ่งจะมีผลกับโรคประจำตัว สุดท้ายเรื่องการขับถ่าย ขึ้นกับสุขนิสัยส่วนบุคคล ไม่มีหลักฐานว่าจะต้องขับถ่ายตรงตามเวลานั้น ๆ แต่ควรฝึกให้ขับถ่ายเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดการสะสมของกากอาหารในลำไส้ที่นานเกินไป     

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทร. 02 3069899บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การให้ต้มสมุนไพรชนิดต่างๆ กินเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าจะได้ประโยชน์ แต่สมุนไพรหรืออาหารบางชนิดอาจจะไปมีผลกับระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด หรือความดันโลหิต ทำให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อร่างกายหรือสมองมากกว่าจะได้ประโยชน์ หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป