"โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ" ทำผลงาน ชนะเลิศ คะแนนรวมเยาวชนหญิงและชาย ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ถ้วยพระราชทาน ขณะที่ ธีรพัฒน์ ชมชื่น จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ คว้านักกีฬายอดเยี่ยมชาย , ดวงกมล คงทอง จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์เอ คว้า 2 รางวัล ยกน้ำหนัก
การแข่งขัน EGAT (อีแกท) ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่าง 15-20 พฤศจิกายน โดยใช้สนามแข่งขันคือ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ หลังการแข่งขันจบสิ้นลง รางวัลคะแนนรวม เยาวชนหญิง ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ 626 คะแนน, อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ 606 คะแนน, อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เอ 586 คะแนน, อันดับ 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ 574 คะแนน, อันดับ 5 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 545 คะแนน และ อันดับ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เอ 473 คะแนน

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์เอ คว้า 2 รางวัล ยกน้ำหนัก

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์เอ คว้า 2 รางวัล ยกน้ำหนักส่วนเยาวชนชาย ชนะเลิศ สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ เอ 669 คะแนน, อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ 635 คะแนน, อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ 628 คะแนน, อันดับ 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เอ 568 คะแนน, อันดับ 5 โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 ได้ 508 คะแนน และอันดับ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ 509 คะแนน

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์เอ คว้า 2 รางวัล ยกน้ำหนัก

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์เอ คว้า 2 รางวัล ยกน้ำหนัก
ชนหญิงและชาย ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ 1,254 คะแนน, อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ 1,241 คะแนน และอันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ 1,083 คะแนนสำหรับนักกีฬายอดเยี่ยมชาย เป็นของ ธีรพัฒน์ ชมชื่น รุ่น 55 กิโลกรัมชาย จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทย ขณะที่นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ดวงกมล คงทอง รุ่น 81 กิโลกรัมหญิง จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ 3 เหรียญทอง ทำลายสถิติเยาวชนและประชาชนประเทศไทย
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์เอ คว้า 2 รางวัล ยกน้ำหนัก