ตรวจหวย ตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 : 972661 / รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 368 / 741 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 208 / 255 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 46

****กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ตรวจหวย
รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
972661
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
368 , 741
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
208 , 255
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รางวัลละ 2,000 บาท
46

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


รางวัลที่ 2 : มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
814908 , 921353 , 414289 , 365679 , 299864

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


รางวัลที่ 3 : มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
037891 , 038362 , 124248 , 217916 , 331438 , 438268 , 576077 , 738249 , 783176 , 988760

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

รางวัลที่ 4 : มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
006916 , 022030, 052736 , 064892 , 088228 , 098070 , 120179 , 165296 , 178574 , 179237
211132 , 212009 , 226218 , 281925 , 294425 , 308386 , 313802 , 317884 , 377202 , 397832

465999 , 467610 , 467891 , 482433 , 513564 , 557745 , 562797 , 567639 , 623811 , 691370
696582 , 702530 , 708622 , 733266 , 753070 , 758089 , 762932 , 784083 , 791986 , 794457

806623 , 841803 , 844772 , 847891 , 856119 , 887680 , 920949 , 973144 , 989518 , 992146

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

รางวัลที่ 5 : มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
000607 ,006235 , 007506 , 048575 , 069953 , 089223 , 095497 , 105405 , 158096 , 173569
176300 , 176828 , 191033 , 221226 , 223888 , 225759 , 258568 , 284785 , 291533 , 297243

307432 , 309978 , 369997 , 379451 , 385080 , 392970 , 394678 , 427995 , 431858 , 432787
434842 , 448753 , 455650 , 457777 , 457817 , 475935 , 499957 , 512340 , 513864 , 526888
547044 , 549388 , 566466 , 574606 , 575825 , 576827 , 594488 , 625987 , 628583 , 640824
660365 , 662621 , 679738 , 687797 , 694122 , 707715 , 714669 , 720666 , 721899 , 731203
734640 , 735392 , 739683 , 754999 , 755116 , 763993 , 771994 , 782055 , 785586 , 791423
797118 , 797354 , 799284 , 801412 , 804819 , 810921 , 817284 , 822937 , 833696 , 851767
857314,859049,866688,887076,891369,897384,903353,906848,907166,908192
911655,935989,936875,941255,946583,973491,975180,981791,987267,999152