นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี มีภารกิจในกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการนำรณรงค์ฺ 1 ครอบครัว 1 กระทง 1 หน่วยงาน 1 กระทง ลดปริมาณขยะ

ประยุทธ์ นำครม. ลอยกระทงวิถีใหม่ " 1 ครอบครัว 1 กระทง"


วันนี้  ( ศุกร์ที่  30  ตุลาคม )  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา  พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี   จะร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ในเวลา 18.00 น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล   กิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้าวันลอยกระทง เสาร์ที่  31    ตุลาคม  โดยมีเป้าหมาย เพื่อที่จะกระตุ้นแนวคิด   "1 ครอบครัว 1 กระทง" หรือ "1 หน่วยงาน 1 กระทง" เพื่อลดปริมาณขยะ
ทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่ 28 ตุลาคม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"  ขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก  ทำให้ปีนี้ การจัดงานเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข  การรณรงค์ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่ายที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เช่น หยวกกล้วย กาบกล้วย ขนมปัง และใบเตย มาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาสายน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มประชาชน   หรือ หน่วยงานใช้กระทง 1 ใบ ตามแนวทาง "1 ครอบครัว 1 กระทง" หรือ "1 หน่วยงาน 1 กระทง"  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในแหล่งน้ำ 

ประยุทธ์ นำครม. ลอยกระทงวิถีใหม่ " 1 ครอบครัว 1 กระทง"

ประยุทธ์ นำครม. ลอยกระทงวิถีใหม่ " 1 ครอบครัว 1 กระทง"