ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและ แก๊สโซฮอล์ ลงลิตรละ 40 สตางค์ ยกเว้น E85 ปรับลง 20 สตางค์ มีผล 05.00 น. พรุ่งนี้ (30 ต.ค. เวลา 5.00 น.)

บางจากฯ ขอแจ้งปรับราคาน้ำมันขายปลีก ดังนี้
ไฮพรีเมียม ดีเซล S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
ไฮดีเซล S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
ไฮดีเซล S B10 ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
ไฮดีเซล B20 S ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ปรับลด 20 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ปรับลด 40 สต.ต่อลิตร
มีผล 30 ต.ค. 63 เวลา 5.00 น.
ราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม.น้ำมันเชื้อเพลิง 5 สต.ต่อลิตร และ NGV 5 สต. ต่อ กก.

พรุ่งนี้ค่อยเติม! น้ำมันทุกประเภทปรับลง 40 สตางค์ มีผลพรุ่งนี้ (30 ต.ค.)

พรุ่งนี้ค่อยเติม! น้ำมันทุกประเภทปรับลง 40 สตางค์ มีผลพรุ่งนี้ (30 ต.ค.)