นักกฎหมายชื่อดังยืนยันข้อมูลจริง หลายประเทศในโลกมีกฎหมายคุ้มครองประมุขของรัฐตามที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลฯ เผยแม้แต่ระบบประธานาธิบดีก็มีกฎหมายคุ้มครอง ห้ามละเมิด ห้ามฟ้องมั่ว ถือเป็นเรื่องปกติ เตือนพวกเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112 "ผิดปกติ" แถมทำระบบกฎหมายลักลั่น

อาจารย์คมสัน โพธิ์คง นักกฎหมายชื่อดัง ซึ่งในอดีตเคยศึกษาข้อเรียกร้องที่ให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กล่าวว่า ได้เห็นข้อความที่แชร์กันในโลกออนไลน์แล้ว เกี่ยวกับข้อมูลของหลายๆ ประเทศที่มีกฎหมายปกป้องประมุขของรัฐ โดยเฉพาะที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งจากที่ตนและคณะนักวิชาการเคยศึกษามา ข้อมูลนี้เป็นความจริง ถือเป็นหลักการปกติที่เรียกว่า "หลักการคุ้มครองประมุขของรัฐ" ซึ่งต้องมีความพิเศษมากกว่าบุคคลธรรมดา ฉะนั้นการเรียกร้องจากบางฝ่ายไม่ให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ

อาจารย์คมสัน บอกต่อว่า ประเทศที่มีบทบัญญัติคุ้มครองประมุขของรัฐ ไม่ให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือล่วงละเมิด รวมถึงกระทำการอาฆาตมาดร้ายหรือประทุษร้าย นอกเหนือจากการวิจารณ์โดยสุจริตนั้น ไม่ได้มีเฉพาะประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ยังมีในประเทศที่ปกครองในรูปแบบประธานาธิบดีด้วย

นักกฎหมายชื่อดัง อธิบายอีกว่า การคุ้มครองประมุขของรัฐ นอกจากกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆ แล้ว ประเทศอื่นๆ ที่มีสัมพันธไมตรีต่อกัน ก็มีกฎหมายปกป้องประมุขของรัฐอื่นด้วย เช่น ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย ก็มีบัญญัติไว้ในมาตรา 130 ถึงมาตรา 134

มาตรา 130 บัญญัติว่า ผู้ใดทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 15 ปี

มาตรา 131 ผู้ใดทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำนัก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี

มาตรา 132 ผู้ใดฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไว้ในมาตรา 130 หรือมาตรา 131 ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา 133 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 1 แสน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 134 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำนัก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายประมุขของรัฐต่างประเทศ ในมาตรา 133 มีเนื้อหาเดียวกันกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เพียงแต่อัตราโทษต่างกัน เพราะเป็นบทบัญญัตติที่คุ้มครองประมุขของรัฐต่างประเทศ อาจารย์คมสัน ชี้ว่า หากยกเลิกมาตรา 112 ที่ปกป้องพระมหากษัตริย์ ในฐานะประมุขของรัฐไทย หรือปรับอัตราโทษให้ต่ำลง จะกลายเป็นความลักลั่นทางกฎหมายที่ประเทศไทยคุ้มครองประมุขของรัฐต่างประเทศมากกว่าประมุขของรัฐตัวเอง