สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศให้นักท่องเที่ยวที่ยังพำนักในประเทศไทย หลังได้รับการขยายเวลาถึง 31 ต.ค.นี้ เนื่องจากรัฐบาลไทย ปิดด่านทุกช่องทาง ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ระบาด ระบุเตรียม 3 เอกสาร "คำขอ ตม.7 - สำเนาหนังสือเดินทาง - หนังสือรับรองจากสถานทูต" เพื่อรับขยายเวลาอีก 60 วัน

วันที่ 27 ต.ค.2563 พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (รอง ผบช.สตม.) ในฐานะโฆษก ประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า ทาง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.ได้สั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้กับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ตามประเภทวีซ่าที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการปฎิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 ก.ย. 2563 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2563

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังมีความรุนแรงอยู่ ทำให้ยังมีการปิดด่านพรมแดนทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศในหลายประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวที่ยังไม่ได้มาขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้รีบติดต่อ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างเต็มที่ โดยใช้หลักฐานประกอบการการยื่นคำขอ ดังนี้

1. แบบคำขอ ตม.7

2. สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

3. หนังสือรับรองจากสถานทูต (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองตน เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในเว็บไซต์ของ สตม.)

คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน โดยเริ่มนับวันอนุญาตวันแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกันทุกประเภท

สำหรับการให้คนต่างด้าวมาขออนุญาตอยู่ต่อครั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศที่จะต้องดูแลและควบคุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดก็เป็นอีกมาตรหนึ่งที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 อีกด้วย หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ได้อยู่ หรือเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th หรือเพจเฟสบุ๊ค พิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า immigration bureau ได้ทันที