svasdssvasds
เนชั่นทีวี

พระราชสำนัก

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวัน ‘มหิดล’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

วันนี้ 24 ก.ย.63 เวลา 17.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงพยาบาลศิริราช

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวัน ‘มหิดล’


เมื่อเสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลศิริราช เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ
จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ แล้วเสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์  

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวัน ‘มหิดล’


ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึก ตามลำดับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราช มีการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ เริ่มตั้งแต่ เวลา 06.00 น. มีพิธีวางพวงมาลาฯ ขององค์การภาครัฐและเอกชน ปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ เรื่อง "COVID-19: เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี  โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเรื่อง "เพราะโควิดชีวิตฉันจึงเปลี่ยน" โดย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 และพิพิธภัณฑ์ศิริราชเปิดให้เข้าชม ฟรี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศล ร่วมเป็นผู้ให้ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช
วันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และ พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล กองทัพเรือ การประมงการสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้  

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวัน ‘มหิดล’

เพื่อเจริญรอยตามพระบาทแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและเผยแพร่พระราชประวัติ พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงานวันมหิดลในวันคล้ายวันสวรรคต 24 กันยายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต่างพร้อมใจร่วมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้ พระราชทานสัมภาษณ์ รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ประเด็นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนให้ต่อสู้กับโรคภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดการบริการสุขภาพในยุคโควิด 19 พร้อมทั้งทรงเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส
นอกจากนี้ นักศึกษาภายในวิทยาเขตบางกอกน้อยออกรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกอีกด้วย ณ ปัจจุบันมียอดเงินบริจาคสมทบทุนวันมหิดลประจำปี 2563 จำนวน 43,237,081.51 บาท (ณ วันที่ 23 ก.ย.63)

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวัน ‘มหิดล’

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวัน ‘มหิดล’

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวัน ‘มหิดล’