ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กเผยประเทศไทยยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น ชี้การเคลื่อนย้ายคนเป็นจุดสำคัญป้องกันการระบาดโรค หลังประเทศพม่ามียอดติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศแซงประเทศไทยแบบก้าวกระโดดไปเรียบร้อยแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หมอยง หรือ ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ เฟซบุ๊ก นพ.ยง ภู่วรวรรณ ระบุว่าโควิด-19 ยอดรวมการติดเชื้อในประเทศพม่าแซงประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว

"หมอยง" เตือนไทยเสี่ยงโควิดมากขึ้น หลังยอดติดเชื้อพม่าก้าวกระโดด


การติดเชื้อในประเทศพม่า ถึงวันนี้ร่วม 4,000 คนแล้ว มากกว่าประเทศไทย และจุดศูนย์กลางการระบาดมาอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง แล้ว มีจำนวนมากกว่า 2,000 คน การเพิ่มขึ้นเป็นแบบก้าวกระโดด
ประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกลับประเทศพม่าโดยทางธรรมชาติที่ยาวไกล
เชื้อ โควิด-19 จะเข้าสู่ประเทศไทยได้จะต้องมีคนนำพาเข้ามา ดังนั้นการควบคุมการเคลื่อนย้ายประชากรจึงเป็นจุดสำคัญที่สุดในการป้องกันการระบาดของโรค ความเสี่ยงของประเทศไทยในขณะนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตแน่นอนโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ