หลังนายกรัฐมนตรี ประกาศ รอคลังทำรายละเอียดมาตรการ 'คนละครึ่ง' ก่อนเคาะหลักเกณฑ์อย่าเป็นทางการ ในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% สูงสุดคนละ 3,000 บาท เป้าหมาย15ล้านคน ฟากนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ มองอย่างไร คนละครึ่ง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ หาคำตอบกับรศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์