svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ไอวีแอล ผนึก HSBC รีไซเคิลขวด PET ผลิตชุด PPE

02 กันยายน 2563
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เปลี่ยนขวด PET ใช้งานแล้วเป็นเส้นใยรีไซเคิลสำหรับผลิตชุด PPE ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย


โครงการ "แยกขวดช่วยหมอ" ริเริ่มโดย "ลดพลาสติกไทยแลนด์" ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 และได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยกันคัดแยกขยะและดำเนินการผลิตชุด PPE รีไซเคิลจนประสบความสำเร็จ โดยหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงนั้นมาจากความเชี่ยวชาญและโรงงานรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานของไอวีแอล ซึ่งเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดในโลก

ไอวีแอล ผนึก HSBC รีไซเคิลขวด PET ผลิตชุด PPE


 
ภายใต้โครงการ "แยกขวดช่วยหมอ" ขวด PET ประมาณ 360,000 ขวดถูกนำไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเส้นใยคุณภาพสูงที่โรงงานของไอวีแอลในจังหวัดนครปฐมและระยอง ส่งต่อไปทอและตัดเย็บเป็นชุด PPE กว่า 16,000 ชุด ซึ่งนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
 

ไอวีแอล ผนึก HSBC รีไซเคิลขวด PET ผลิตชุด PPE

เอชเอสบีซี ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว โดยเชิญชวนให้พนักงานรวบรวมขวด PET ที่ใช้งานแล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลและผลิตเส้นใยสำหรับชุด PPE

นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ไอวีแอลมีความยินดีที่องค์กรพันธมิตรอย่างธนาคารเอชเอสบีซี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรีไซเคิลที่ตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนในช่วงโควิด-19 โดยขวด PET ที่พนักงานธนาคารเอชเอสบีซีช่วยกันรวบรวมนี้ จะถูกนำไปแปลงสภาพเป็นเส้นใยสำหรับชุด PPE ที่ผลิตจากการรีไซเคิลขวด PET 100% ในประเทศไทย จากการใช้ประโยชน์ของโรงงานไอวีแอล เราหวังว่าจะสามารถลดการนำขยะไปฝังกลบและเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการรีไซเคิล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและการผลิตอย่างยั่งยืน (SDG 12) อีกด้วย"
 

ไอวีแอล ผนึก HSBC รีไซเคิลขวด PET ผลิตชุด PPE


ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ เอชเอสบีซีสามารถรวบรวมขวด PET ใช้งานแล้วได้กว่า 200 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่าเส้นใยที่นำไปผลิตชุด PPE รีไซเคิล 650 ชุด เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับน้อยถึงปานกลาง นอกจากนี้ ยังเทียบเท่าการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนกว่า 300 กิโลกรัม

นายกฤษฎา แพทย์เจริญ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า "นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญจากหลายภาคส่วนในยามที่เราประสบกับวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งธนาคารเอชเอสบีซีเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้ส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ตลอดจนทำงานร่วมกันกับองค์กรพันธมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง เรารู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับไอวีแอลในการสร้างห่วงโซ่คุณค่าสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน"
 

ไอวีแอล ผนึก HSBC รีไซเคิลขวด PET ผลิตชุด PPE


ในการริเริ่มและดำเนินโครงการ "แยกขวดช่วยหมอ" ให้ประสบความสำเร็จ "ลดพลาสติกไทยแลนด์" ซึ่งเป็นเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับงค์กรพันธมิตร ได้แก่ อินโดรามา เวนเจอร์ส, บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด, บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด, บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และโกวิท20

logoline