"เด็กพลังประชารัฐ" วอน "สนทช." ทำแผนบูรณาการน้ำอย่างยั่งยืน เร่งรัดกระทรวงชลประทานดำเนินโครงการรองรับน้ำ จี้ โยธาธิการและผังเมืองยกระดับสะพานแม่น้ำยมให้สูงขึ้น หลังน้ำท่วมสุโขทัยหนัก

(26 สิงหาคม 2563) ดร.พรรณสิริ กุลนาถสิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติแม่น้ำยม ที่เผชิญกับน้ำท่วมซ้ำซากในขณะนี้ และประชาชนกลุ่มลุ่มแม่น้ำยมได้รับความเสียหาย และเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากพายุฮีโกส ที่นำมวลน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำยม ทั้งจ.แพร่ สุโขทัย และพิจิตร ซึ่งในส่วนของจ.สุโขทัย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทั้งนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 อำเภอ 45 ตำบล 321 หมู่บ้าน เป็นความเสียหายแก่ประชาชน 6,000 กว่าครัวเรือน ตลิ่งพัง 6 จุด บ้านเรือนพังเสียหาย 86 หลัง พื้นที่การเกษตรเกือบ 60,000 ไร่ได้รับผลกระทบ และยังเกิดความเสียหายต่อพื้นที่ราชการ การไฟฟ้าและการประปาเป็นปัญหาอย่างหนักหน่วง แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และเต็มศักยภาพจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยต่างๆที่ได้มาจากหลายจังหวัด ซึ่งอาจจะเป็นความคุ้นเคยในการช่วยเหลือจ.สุโขทัย ที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากดร.พรรณสิริ กล่าวต่อว่า แต่ทำอย่างไรจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ในการทำแผนบูรณาการน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ รวมทั้งปัญหาเร่งด่วนที่ขอเร่งรัดไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกรมชลประทาน ในโครงการคลองยมน่าน โครงการน้ำสาขา โครงการแก้มลิง ตลอดจนในส่วนของโยธาธิการและผังเมืองเรื่องสะพานแม่น้ำยมที่ ต.คลองตาล ศรีสำโรง ขอให้ยกระดับให้สูงขึ้น และสำรวจการกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง พร้อมดำเนินการซ่อมแซมให้โดยเร็ว เพื่อให้เป็นโอกาสในการแก้ปัญหาลุ่มน้ำทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงจ.สุโขทัยอย่างเดียว