เมื่อไม่นานมานี้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนำร่องในการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งขาว ภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ด้วยการใช้ระบบ loT ได้เริ่มดำเนินการนำร่องในการเลี้ยงกุ้งขาว และจะพัฒนาฟาร์มทุกฟาร์มให้เป็นดิจิทัลสมาร์ทฟาร์มทั้งหมดในอนาคต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ถึงโครงการนำร่องในการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มมาใช้ในการเลี้ยงกุ้งขาว ภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ด้วยการใช้ระบบ loT ได้เริ่มดำเนินการนำร่องในการเลี้ยงกุ้งขาว และจะพัฒนาฟาร์มทุกฟาร์มให้เป็นดิจิทัลสมาร์ทฟาร์มทั้งหมด เพื่อให้นักศึกษา ปวช. ปวส. และป.ตรี และชาวบ้านทั่วไปที่ทำฟาร์มประมงมาเรียนรู้ได้ และขณะนี้กำลังทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นให้ผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้อาชีพเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพที่ยั่งยืน และเป็นเกษตร "ประนีต" แม่นยำขึ้น และสามารถเช็คค่าต่างๆ ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้เลย อีกทั้ง ระบบของวิทยาลัยยังเชื่อมต่อกับระบบปั่นออกซิเจนในน้ำด้วย ถ้าค่าออกซิเจนต่ำ เครื่องก็จะปรับอัตโนมัติ จึงทำให้การเลี้ยงกุ้งลดความเสี่ยงลง โดยภายในวิทยาลัยประมงจะมีการเลี้ยง 2 แบบคือแบบบ่อพีอีลอยและแบบบ่อดิน และในอนาคตจะเพิ่มอีกจำนวนมากกว่า 10 บ่อ บ่อละ 1 ไร่ ซึ่งขณะนี้กำลังรองบประมาณ

นำร่องเลี้ยง "กุ้งขาว" พัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์ม

ด้านอาจารย์ธาฎา ศิณโส อาจารย์ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ดูแลควบคุมนักศึกษาในการเลี้ยงกุ้งแบบสมาร์ทฟาร์มทั้งหมด กล่าวว่า ระบบการเลี้ยงของเราจะแจ้งคุณภาพน้ำผ่านมือถือเลย ค่าออกซิเจนและค่า PH ของแต่ละบ่อ อุณหภูมิเท่าไหร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในขณะนี้ ซึ่งจะขึ้นแสดงทั้งที่หน้าจอและในมือถือเหมือนกัน ถ้าค่าออกซิเจนต่ำก็จะมีการแจ้งเป็นข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือทันที และจะมีเสียงสัญญาณเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือนักเรียนที่เฝ้าบ่อกุ้งต้องลงมาปรับการตั้งค่าทันที

นำร่องเลี้ยง "กุ้งขาว" พัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์ม

นำร่องเลี้ยง "กุ้งขาว" พัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์ม

นำร่องเลี้ยง "กุ้งขาว" พัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์ม

นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายสิ่งที่ตกค้างภายในบ่อเลี้ยงกุ้ง หลักการง่ายๆ คือการเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของกุ้งจากสิ่งตกค้าง ซึ่งหากกุ้งติดเชื้อโรคก็จะทำให้กุ้งไม่เจริญเติบโตและตายได้ ผลผลิตที่ได้ก็ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

นำร่องเลี้ยง "กุ้งขาว" พัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์ม

นำร่องเลี้ยง "กุ้งขาว" พัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์ม

นำร่องเลี้ยง "กุ้งขาว" พัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์ม