การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกบริการเติมเงินบัตร Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางตั้งแต่ 16 มิ.ย.นี้เป็นต้นไปเ พื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดรองรับการเปิดภาคเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

(9 มิถุนายน 2563) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่าตามที่มีกำหนดยกเลิกการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช จำนวนทั้งสิ้น 149 ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสธนบัตรอันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งจะมีการจราจรติดขัดหนาแน่น


ดีเดย์ 16 มิ.ย. ยกเลิกเติมเงิน Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทาง

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ยังคงสามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางฯ ในบัตรที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service) และศูนย์ Easy Pass Fast Service ได้ตามปกติ รวมถึงยังสามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินออนไลน์ผ่านธนาคารหรือผ่านทางเคาน์เตอร์รับชำระเงินได้อีกด้วย

ดีเดย์ 16 มิ.ย. ยกเลิกเติมเงิน Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทาง