"พรรคสามัคคีไทย"ชี้ปัญหาสำคัญในการเกิดผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มาจากการเมือง ลั่นต้องใช้มิติทางการเมืองมาแก้ไข ย้ำแต่ต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนำเท่านั้นทำได้ ไม่ใช่แบบครึ่งๆกลางๆ

(8 มิถุนายน 2563) ดร.รยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวว่า ผู้ลี้ภัยถือเป็นหนึ่งในประเด็นทางสังคมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ ซึ่งสาเหตุของการลี้ภัยนั้นอาจจะมีหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าเพราะสงครามกลางเมือง ความขัดแย้งทางศาสนา หรือสาเหตุอื่นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือ การเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระหว่างประเทศหรือการเมืองในประเทศนั้นๆ ล้วนเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาที่เป็นสาเหตุของการลี้ภัย

"รยุศด์"สะท้อนปัญหาการเมืองทำให้เกิดผู้ลี้ภัย

"หากพูดถึงผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ น่าจะเป็นหนึ่งกลุ่มที่คนไทยต่างเคยได้ยินชื่อกันบ้าง อุยกูร์เป็นชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีนซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศจีน ชาวอุยกูร์เป็นชนชาติที่มีความรุ่งเรืองมานานหลายศตวรรษ และเคยประกาศเอกราชขึ้นปกครองตนเองในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะถูกจีนเข้ารุกราน และถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของจีนในปี 1949 หรือแม้กระทั่งกรณีสงครามมกลางเมืองซีเรีย ที่ทำให้ประชาชนชาวซีเรียกว่าครึ่งประเทศต้องกลายมาเป็นผู้อพยพ แม้ตอนนี้ความขัดแย้งในซีเรียจะมีความซับซ้อนมากกว่าการเป็นแค่ปัญหาการเมืองภายใน แต่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งก็เริ่มมาจากที่ ชาวซีเรียจำนวนมากไม่พอใจกับการบริหารประเทศของประธานาธิบดี บาชาร์ อัล อัสซาด ที่มีอัตราการว่างงานที่สูง การทุจริต และการขาดเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งการประท้วงรัฐบาลนั้น นำไปสู่การที่รัฐบาลใช้กำลังปราบปรามผู้ไม่เห็นด้วยจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก"ดร.รยุศด์กล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้บริบทของผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์หรือชาวซีเรียจะแตกต่างจากบริบทของผู้ลี้ภัยทางการเมือง ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยที่เป็นเหยื่อของความอยุติธรรมจากการถูกเลือกปฏิบัติ หรือเพราะกฎหมายของประเทศนั้นๆ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าบุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่ง จะถูดจัดเป็นผู้ลี้ภัยประเภทใดก็ตาม จะเห็นได้ว่าในการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัย หากไม่วิเคราะห์ปัญหาในมุมมองทางด้านการเมืองด้วย ย่อมไม่อาจจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพราะสุดท้ายแล้วปัญหา "ผู้ลี้ภัย" และ "การเมือง" เป็นเรื่องที่ไม่อาจแยกจากกันได้สำหรับประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันก็มีผู้ลี้ภัยทางการเมืองจำนวนไม่น้อย มีตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรี นักการเมือง นักวิชาการที่มีชื่อเสียง นักกิจกรรม และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ฯลฯ รวมถึงกรณีล่าสุดของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ หรือ ต้า ที่เป็นข่าวโด่งดัง ทั้งหมดล้วนเป็นผู้ลี้ภัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแทบทั้งสิ้น ดังนั้น หากจะแก้ไขเรื่องนี้ก็คงต้องใช้มิติทางการเมือง แต่คงต้องเป็นการเมืองที่มีประชาธิปไตยเต็มใบนำ ไม่ใช่แค่การเมืองแบบครึ่งๆกลางๆอย่างแน่นอน