วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา นั่นคือ "วันอัฏฐมีบูชา" แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่ามีประวัติความเป็นมารวมถึงมีความสำคัญอย่างไร

วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หรือวันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ หรือ แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส วันอัฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ 8 วัน คือหลังจากวันวิสาขบูชาแล้ว 8 วัน เป็นที่น่าเสียดายว่า วันอัฏฐมีบูชานี้ ในเมืองไทยเรามักลืมเลือนกันไปแล้ว จะมีเพียงบางวัดเท่านั้น ที่จัดให้มีการประกอบกุศลพิธีในวันนี้
วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ (เผาศพพระพุทธเจ้า) วันนี้จึงเรียกว่า "วันอัฏฐมีบูชา" ซึ่งประวัติความเป็นมาของวันอัฏฐมีบูชา คือ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว มัลลกษัตริย์ แห่งนคร กุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์ อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ กรุงกุสินารา เมื่อวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา

ธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา

การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอัฏฐมีบูชานี้ มีไม่กี่แห่งที่จัด เพราะในเมืองไทยมักไม่เป็นที่นิยม แม้สมัยก่อนอาจจะมีงานฉลองในพิธีวันอัฏฐมีบูชาบ้าง แต่เดี๋ยวนี้ก็เลิกราไปมากแล้ว คงมีไม่กี่วัด

ส่วนการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ ก็เหมือนกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และมีการเวียนเทียนในตอนค่ำ บางวัดในบางจังหวัด ยังมีการนิยมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอัฎฐมีบูชานี้อยู่บ้าง บางแห่งถึงกับจัดเป็นงานใหญ่ มีการจำลองเหตุการณ์วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลด้วย
เช่น วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ ที่ได้จัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชามาอย่างยาวนาน และมีการจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการแสดง แสง สี เสียงเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดงานต่อเนื่องตั้งแต่วันวิสาขบูชามาสิ้นสุดที่วันอัฏฐมีบูชา แต่สำหรับในปีนี้ซึ่งมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดงานประเพณีต่างๆ รวมถึงงานประเพณีอัฏฐมีบูชาที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจำเป็นต้องงดจัดงาน แต่ยังคงไว้ซึ่งพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุพระราชทาน และจะมีพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุซึ่งประดับพระนามาภิไธย "สธ." ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น.
นอกจากนั้น ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ก็มีกิจกรรมฟังธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอัฎฐมีบูชา โดยสมเด็จพระสังฆราชและคณะสงฆ์จะสวดมนต์ทำวัตรเย็น พร้อมทั้งสวดคาถาถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอัฎฐมีบูชา พระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนา 13 กัณฐ์ ตลอดราตรี และจะมีการ Live สดทางเพจ "สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม" ในวันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปด้วย