svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ด่วน!! มติครม.ไม่เลื่อนวันหยุด!!

28 เมษายน 2563
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ด่วน! ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สวนมติที่ประชุม ศบค. ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคมนี้ ขอประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดเดินทางออกต่างจังหวัด

วันที่ 28 เม.ย. รายงานข่าวจากที่ประชุม ครม. ระบุว่า ในวาระพิจารณาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพ.ค. หลังจากที่ประชุมศบค.ได้เสนอให้เลื่อนวันหยุด ทั้ง 4 วันในเดือนพ.ค.ประกอบด้วยวันแรงงาน 1 พ.ค. วันฉัตรมงคลวันที่ 4 พ.ค. วันวิสาขบูชาวันที่ 6 พ.ค. และวันพืชมงคลวันที่ 11 พ.ค. ออกไปก่อน เพื่อไม่ให้มีวันหยุดนั้น
ปรากฎว่าที่ประชุมครม.มีความเห็นตรงกันข้าม โดยมีมติว่าให้มีวันหยุดทั้ง 4 วันเหมือนเดิม เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความเข้มงวดในมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข เรื่องการคมนาคม การรักษาความปลอดภัย
โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากช่วงวันที่ 1-11 พ.ค. มีวันหยุดใกล้กันหลายวัน เมื่อรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แล้ว อาจจะมีผู้ลาเพิ่มให้ได้วันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้การเดินทางข้ามจังหวัด เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการแพร่โรค
จึงขอให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดเดินทางไปต่างจังหวัด ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาให้ลาหยุดเพิ่มหรืองดให้บริการรถโดยสารทางไกล เจ้าหน้าที่จะจ้องเพิ่มความเข้มงวดตามด่านตรวจ

logoline