svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ไม่สนคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านจัดรดน้ำดำหัว "ปีใหม่ไทย"

13 เมษายน 2563
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ไม่สนคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านบางบัวทอง ในเขต ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี แอบดอดจัดงานรดน้ำดำหัวปีใหม่ไทย ไม่สนมาตรการของรัฐบาลที่ประกาศห้าม ประชาชนห่วงหากเจ้าหน้าที่รัฐไม่สนใจ จะควบคุม โควิด19 ได้อย่างไร

วันที่ 13 เม.ย. 63 ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอจำนวน 2 คลิปจากพลเมืองดี โดยในภาพวิดีโอเป็นการจัดงานรดน้ำดำหัวให้กับบุคคลชายหญิงคู่หนึ่ง ในงานเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2563 โดยป้ายในภาพระบุว่า จัดงานขึ้นที่หลังบ้านของประธานหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเขต ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีนอกจากนี้บรรยากาศของงานภายในคลิป แสดงให้เห็นว่ามีผู้มาร่วมงานทั้งชายและหญิงมากกว่า 15 คนขึ้นไป ที่เดินตักน้ำมารดอวยพรกับชายหญิงคู่นี้ ส่วนผู้ใหญ่ที่นั่งรับน้ำเป็นหญิงชายวัยกลางคนคู่หนึ่ง และมีผู้ใหญ่บ้านอีกหนึ่งคนในพื้นที่ เดินทางมาร่วมมาสมทบในงานภายหลัง โดยในงานมีการเปิดเพลงวันสงกรานต์ สร้างบรรยาาศคึกคักให้ผู้ที่มาร่วมงานด้วยโดยผู้รดน้ำต่างทยอยกันตักน้ำจากขันที่เตรียมไว้รดใส่มือผู้ใหญ่ทั้งหมด โดยสังเกตพบว่า มีบางคนไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมงานด้วย โดยคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ของวันที่ 12 เม.ย.63.

ไม่สนคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านจัดรดน้ำดำหัว \"ปีใหม่ไทย\"

ไม่สนคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านจัดรดน้ำดำหัว \"ปีใหม่ไทย\"

จากการตรวจสอบประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ได้ง่าย และเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ดังนั้น จึงยกเลิกข้อ 2.3.5 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
3. งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด
5. เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติดังนี้
5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
5.2 การแสดงความกตัญญและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 -2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
5.3 การแสดงความกตัญญและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านซ่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

ไม่สนคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านจัดรดน้ำดำหัว \"ปีใหม่ไทย\"

นอกจากนี้ผู้นำคลิปมาเปิดเผย ระบุว่า ผู้ชายสองคนที่ถูกนั่งรดน้ำดำหัวนั่น เป็นผู้ใหญ่บ้านในบ้านทั้งสองคน และการที่ผู้ใหญ่บ้านกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามเสียเองแบบนี้แล้ว ประชาชนจะปลอดภัยได้อย่างไร รัฐบาลขอร้องให้ทุกคนร่วมมือเพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันทั้งประเทศด้วยการงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดไปกับน้ำ แต่ผู้ใหญ่บ้านที่ซึ่งข้าราชการเสียเอง กลับนำลูกบ้านกระทำขัดต่อข้อกฎหมายเสียเอง ตนจึงอยากถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ควรดำเนินการจัดการขั้นขาด เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างให้บุคคลหรือคนกลุ่มอื่นนำไปทำตาม ซึ่งเมื่อดูประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม ตามแนวทางปฏิบัติจะพบว่า กรณีในคลิปนี้ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศในข้อ 1 , 3 , 4 , 5.2 และ 5.3

ไม่สนคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านจัดรดน้ำดำหัว \"ปีใหม่ไทย\"

ไม่สนคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านจัดรดน้ำดำหัว \"ปีใหม่ไทย\"

ไม่สนคำสั่งรัฐบาล ผู้ใหญ่บ้านจัดรดน้ำดำหัว \"ปีใหม่ไทย\"

logoline