ป๋อ ณัฐวุฒิ ก้อง สหรัถ ร่วมเสวนากับ "มูลนิธิคุณ" สานต่อจิตสำนึกการแยกขยะสู่เด็กประถมวัย กับ "โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลด และแยกขยะระดับประถมศึกษา"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ

มูลนิธิคุณ นำโดย นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานฯ พร้อมด้วยนางสาวพัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา รองประธานกรรมการ และนายธนนริศร์ ศิริมุขธนานันต์รองประธานฝ่ายบริหารฯ จัดงานเปิดตัว "โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะระดับประถมศึกษา"


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


เพื่อปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะอย่างถูกต้องและสานต่อความรู้ความเข้าใจในปัญหาขยะ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสะสมอย่างถูกวิธีให้กับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อยในระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีการจัดการขยะที่เหมาะสมหรือปราศจากขยะ 100% ในอนาคตซึ่งภายในงานยังมี นักแสดงศิลปินชื่อดังอย่าง ป๋อ ณัฐวุฒิ และ ก้องสหรัถ มาร่วมเสวนาอีกด้วย


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


ก้อง - สหรัถ สังคปรีชา กล่าวถึงวิธีจัดการขยะของตัวเองว่า"ผมมองว่า การคัดแยกขยะก่อนทิ้งถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรา มาก และสามารถเริ่มต้นที่ตัวเราเองและคนในครอบครัวได้ทันทีและเมื่อทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกจังหวัดร่วมมือกันใส่ใจและจัดการปัญหาขยะอย่างเหมาะสมและถูกวิธีก็จะส่งผลให้บ้านเมืองสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นในอนาคตและช่วยให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นได้ครับ"


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


ป๋อ - ณัฐวุฒิ สกิดใจ กล่าวเสริมว่า "ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทำมูลนิธิคุณจัดทำโครงการดีๆ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับเด็กๆ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่หัดทำตามและสอนได้ง่ายกว่าซึ่งลูกๆ ของผมอยู่ในช่วงวัยเรียนรู้และจดจำพอดี ผมก็เริ่มสอนให้รู้จักแยกขยะภายในบ้านเมื่อออกไปข้างนอกเด็กจะสามารถคิดประมวลผลการทิ้งขยะลงถังตามประเภทของขยะได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องในทันทีเพื่อให้เขามีจิตสำนึกในการรักษ์โลกของเราต่อไป"


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า "ทางมูลนิธิคุณ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องจึงจัดตั้ง "โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะระดับประถมศึกษา" ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือนให้แก่เยาวชนไทยในช่วงประถมวัยโดยเริ่มจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นให้การแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


ซึ่งน้องๆ ในระดับประถมศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายและเป็นกำลังสำคัญที่พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะได้เป็นอย่างดีที่สุดโดยเราเลือกใช้ละครหุ่นเชิด Puppet Show เป็นผู้ให้ความรู้ผ่านตุ๊กตำสุดน่ารักและเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ แยกแยะ จดจำ


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ

"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


พร้อมแฟชั่นโชว์ Kids FashionShow - From Trash to Treasure โดยได้ดีไซเนอร์แบรนด์ "มิเชล" ที่เคยร่วมโชว์ในโครงการ Save theEarth จากเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี มาออกแบบให้ โดยนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมดัดแปลงผสมผสานวัสดุที่เป็นสัญลักษณ์ประจำถิ่นในไทย เพื่อรังสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมมาถึงเพื่อให้ เหมาะสมกับเด็กรุ่นใหม่ยุค 5G ทางมูลนิธิคุณจึงได้จัดทำแอปพลิชันเกมตัวใหม่ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้น้องๆ ได้รับความสนุก ควบคู่ไปกับความรู้ในการแยกขยะประเภทต่างๆ อีกด้วย"


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ

ภายในงานเปิดตัว"โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะระดับประถมศึกษา" มีตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมมากมาย อาทิ เอสซีจี, เครื่องถ่ายเอกสารริโก้,ถุงขยะเอ็นจอย บริษัท เอสดีเจอินเตอร์ จำกัด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทอสี พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตของศิลปินจากค่าย Flyway Entertainment ที่มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกกับบทเพลงประจำโครงการฯ ที่ชื่อว่า"โลกกำลัง Cry" by Mc.Toy


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


และยังมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ อาทิ การแสดงFlash Mob & Junk Stompชุดพิเศษ,กำรเปิดตัวแอปพลิเคชันหลักของโครงการ,กิจกรรมเสวนาเพื่อร่วมกันคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน,ละครหุ่นเชิดPuppet Show,แฟชั่นโชว์จากเด็กๆ ในธีมFrom Trash to Treasureและมินิคอนเสิร์ตจากค่ายFlyway Entertainmentณ ลานกิจกรรมหลัก สยามสแควร์วัน บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าBTSสยาม"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสาธารณะในการแยกขยะและปลูกฝังให้รู้จักการลดใช้การใช้ซ้า การนำกลับมำใช้ใหม่จากกิจกรรม 3R โดยติดตามข่าวสารและกิจกรรมครั้งต่อไปได้ทาง www.facebook.com/khunfoundation/ และทาง Instagram :@khunfoundation

"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ


"ป๋อ ณัฐวุฒิ-ก้อง สหรัถ" ลุยเซฟโลกร่วมเสวนากับมูลนิธิคุณ