วันนี้ 29 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า DSI ชี้แจง ความเห็นแย้งกรณีอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง นายชัยวัฒน์ และพวก ในคดีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามที่ ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆ ว่า ชุดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 13/2562 กรณีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ แกนนำกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ได้สรุปความเห็นเพื่อแย้งความเห็นของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 ซึ่งสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และพวก จำนวน 6 ประเด็น เพื่อเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาความเห็นเป็นที่สุด นั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษขอชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกองบริหารคดีพิเศษ ในการพิจารณาสำนวนการสอบสวนชั้นความเห็นแย้ง ไม่ใช่หน้าที่ของคณพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยสำนวนยังอยู่ในกระบวนการตรวจเอกสารสำนวนการสอบสวนและความเห็นของพนักงานอัยการ โดยยังมิได้สรุปประเด็นหรือมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาแต่อย่างใด
จึงไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข่าวใด ทั้งนี้ ในการพิจารณาชั้นความเห็นแย้งจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบและใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ดังที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ชี้แจงต่อสาธารณชนไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริง
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
29 มกราคม 2563

DSI ชี้แจง ความเห็นแย้งกรณีอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง "ชัยวัฒน์-พวก"