กรมการข้าวโชว์ข้าว 5 สายพันธุ์ใหม่หวังขยายตลาดให้เกษตรกร-เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ-สูงวัย ในงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย 2563 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.- 10 ก.พ. นี้ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผอ. กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ ทรงศิริวรรณ เลิศณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาดศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ปี 2563 (Thai Rice Fair 2020)
สุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ระบุ จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว และรายได้ของชาวนาไทยจึงได้กำหนดนโยบายการช่วยเหลือชาวนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านการผลิต การตลาดโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตรวม การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าในสินค้าข้าวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การจัดหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านข้าวสามารถยกระดับมาตรฐานระบบคุณภาพการผลิตข้าวแบบตลาดเฉพาะ
ซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพและความจำเพาะให้กับสินค้าข้าวในแต่ละพื้นที่ ภายใต้ระบบการผลิต ได้แก่การผลิตข้าวมาตรฐาน Q (ข้าว GAP) ข้าวอินทรีย์ ข้าวสิ่งบ่งชี้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (ข้าว GI) รวมทั้งข้าวเฉพาะถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษที่โดดเด่นในทางโภชนาการ การนำไปผลิตเป็นเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กรมการข้าว ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตข้าว การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการข้าวของประเทศอย่างครบวงจร จึงกำหนดจัดงานนี้ขึ้น โดยปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ มีข้าวพันธุ์หายากที่คนไทยยังไม่รู้จัก เพื่อประชาสัมพันธ์การบริโภคข้าวไทยที่มีคุณภาพให้เข้าไปสู่กระแสนิยมของสังคมและผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่รักในสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคที่สูงอายุ ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวตลาดเฉพาะ รวมถึงการเพิ่มมูลค่า เพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายที่กว้างขวางขึ้น
ด้านณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยครั้งนี้ใช้ชื่อธีมงานว่า 'ข้าวใหม่ ที่อยากให้คุณรู้' ภายในงานจะมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวที่โดดเด่น 4 ภาค จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 65 ร้านค้า ได้แก่ กลุ่มข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการของข้าวสายพันธุ์ใหม่ ข้าวเฉลิมพระเกียรติ ร.10 จำนวน 5 สายพันธุ์ที่กรมการข้าวรับรองพันธุ์ใหม่
นิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ข้าว GI กิจกรรมวิถีข้าววิถีไทย โชว์ ชิม ช้อป แชร์ การสาธิตการแปรรูปข้าว กินข้าวใหม่ ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ การเจรจาธุรกิจค้าข้าว จับคู่ธุรกิจข้าวสานใจคนปลูกผูกใจคนกิน การประกวดแข่งขันสุดยอดข้าวอร่อย
การแข่งขันเกี่ยวกับข้าว อาทิ ประกวดสุดยอดข้าวอร่อยปี 2563 การแข่งขันกินขนมจีน น้ำยา การแข่งขันกินข้าวหลาม การแข่งขันเกมข้าวพันธุ์แท้ การแข่งขันเกมวาดต้นข้าวในจินตนาการของหนู การแสดงดนตรีและการแสดงกิจกรรมวิถีชีวิตชาวนาการละเล่นเกี่ยวกับข้าว โดยผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ปี 2563 ได้ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.- 10 ก.พ. นี้ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์