องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันออกแถลงการณ์เรียกหาธรรมาภิบาลและความจริงใจของทุกภาคส่วนในการต่อสู้ปราบปรามการทุจริตกรณีแต่งตั้ง กมธ.ป.ป.ช. ในสภาผู้แทนราษฎร เหตุตั้ง ผู้ที่ขัดกฎหมายและจริยธรรมนั่งเก้าอี้กรรมาธิการมาตรวจสอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันนี้ (28 ม.ค.63) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกแถลงการณ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก เรียกร้องธรรมาภิบาลและความจริงใจทุกภาคส่วนในการต่อสู้ปราบปรามการทุจริตคดโกงจากกรณีแต่งตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) ของสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากมีการแต่งตั้งผู้ที่มีพฤติกรรมขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมซึ่งมีความขัดแย้งต่อการทำหน้าที่ตรวจสอบ โดยระบุว่า


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ตระหนักว่าทุกวันนี้คนไทยต้องการเห็นว่า ใครก็ตามที่จะทำหน้าที่ผู้นำสังคม ผู้นำองค์กรหรือผู้นำในหน่วยงานของรัฐจะต้องแสดงให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า ยังยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำพาสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้า มิเช่นนั้นประชาชนก็ไม่อาจฝากความหวังไว้กับใครได้อีก


เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็น กมธ.ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันสร้างความเคลือบแคลงสับสนในสังคมถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประวัติ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของ กมธ.บางคน เพราะ กมธ.ชุดดังกล่าวถือเป็นความหวังของประชาชนที่จะช่วยตรวจสอบแก้ไขคอร์รัปชันของประเทศ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสำนึกว่าเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่ใครนึกจะทำอะไรก็ได้ แต่ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เคารพกติกา มุ่งมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมเหนืออื่นใด


ขณะที่พรรคการเมืองต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในการเป็นตัวแทน ทุกพรรคการเมืองจึงควรส่งคนเก่งคนดี มีวุฒิภาวะ คนที่สังคมยอมรับว่ามือสะอาดไม่ด่างพร้อย ที่สำคัญต้องเป็นคนที่เห็นความสำคัญของภารกิจต่อต้านคอร์รัปชันให้มาปฏิบัติหน้าที่สำคัญนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม


สำหรับรัฐบาลแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง กมธ.ป.ป.ช. แต่ในฐานะหน่วยงานสูงสุดของประเทศที่ดูแลประชาชนคนไทยทุกชีวิต นอกเหนือจากการขับเคลื่อนนโยบายแล้ว การเลือกคนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ดังนั้นจึงพึงระลึกว่าการแต่งตั้งผู้ที่มีพฤติกรรมขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมที่ขัดแย้งต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติต่อประชาชนเจ้าของประเทศ


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเป็นตัวแทนสังคมเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว แสดงจุดยืนที่สะท้อนธรรมาภิบาลและความจริงจังในการต่อสู้ปราบปรามผู้โกงชาติ ด้วยการชี้แจงต่อสังคมถึงการตัดสินใจ เพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นศรัทธา และสำคัญที่สุด ให้เกียรติต่อความรู้สึกของคนไทยที่นับวันจะหมดความหวังต่อความจริงใจในการต่อสู้


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)


28 มกราคม 2563

องค์กรต้านโกง ออกแถลงการณ์ถามหาธรรมาภิบาล ปมตั้ง กมธ.ปราบทุจริต