คลองส่งน้ำระบบชลประทานงดจ่ายน้ำ ส่งผลทำให้คลองชลประทานแห้งขอด ขณะที่ผู้อำนวยการชลประทาน ขอให้เกษตรกรลดพื้นที่การทำนาปรังรอบ 2 เตือนเกษตรกร อย่าลักลอบ สูบน้ำ เนื่องจากจำเป็นจะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในอุปโภคบริโภค

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 26 มกราคม สถานการณ์น้ำในคลองระบบชลประทานผ่านทางคลอง ซี 40 ซึ่งเป็นคลองสายหลักจาก จังหวัดพิษณุโลก ที่ส่งน้ำจากระบบชลประทานผ่าน พื้นที่จังหวัดพิจิตร เป็นคลองเส้นใหญ่สายหลัก มีความยาว 81 กิโลเมตร โดยจะจ่ายน้ำส่งต่อไปยังโครงการชลประทานดงเศรษฐีและโครงการชลประทานท่าบัว น้ำที่ไหลจะกระจายไปตามคลองสาขาต่าง ๆ อย่างทั่วถึงในพื้นที่นาข้าวที่อยู่ในเขตชลประทาน 

"พิจิตร" คลองส่งน้ำระบบชลประทานงดจ่ายน้ำ


โดยการจัดสรรน้ำสู่ระบบคลองให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในบางส่วนของ อ.เมืองพิจิตร, อ.สามง่าม,อ.โพธิ์ประทับช้าง,อ.บึงนาราง และ อ.โพทะเล จ.พิจิตร รวม 30 ตำบล เป็นจำนวนพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 186,000 ไร่ ปัจจุบันต้องตกอยู่ในสภาพแห้งขอด หลังจากทางชลประทานงดจ่ายน้ำในระบบ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว ส่งผลทำให้คลองส่งน้ำ มีสภาพแห้งขอด ไม่มีน้ำ ถึงแม้เกษตรกร บางส่วน จะนำกระสอบทราย ทำคันกั้นน้ำ แต่ไม่มีปริมาณน้ำ กักเก็บส่งผลทำให้คลองขาดน้ำ

"พิจิตร" คลองส่งน้ำระบบชลประทานงดจ่ายน้ำ


"พิจิตร" คลองส่งน้ำระบบชลประทานงดจ่ายน้ำ


นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งของพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปีนี้ต้องยอมรับว่าปริมาณน้ำฝนมีน้อย อีกทั้งฝนที่ตกเหนือเขื่อนก็มีน้อยด้วยเช่นกัน ทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บในเขื่อนต่างๆที่อยู่ทางภาคเหนือ มีปริมาณกักเก็บเหลือน้อยเหลืองเพียง 21% เท่านั้น ดังนั้นในช่วงนี้ชลประทานจังหวัดพิจิตรจึงขอร้องให้ลดพื้นที่การทำนาปรังรอบ 2 ทั้งพื้นที่ที่อยู่ในเขตการส่งน้ำของชลประทานและอยู่นอกเขตการส่งน้ำ เนื่องจากทางชลประทานงดจ่ายน้ำในระบบชลประทานบางส่วน เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว
นายอำนาจ กล่าวต่อว่า หลังจากปริมาณน้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำน่าน ที่ ไหลผ่าน 3 อำเภอน่าเป็นห่วงเนื่องจากน้ำลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้ำในแม่น้ำน่านนั้น เก็บไว้เพื่ออุปโภค บริโภค และระบบนิเวศน์ แต่ยังมีรายงานพบว่ายังมีเกษตรกรชาวนายังฝ่าฝืน ยังมีการแอบลักลอบ สูบน้ำจากแม่น้ำน่านเพื่อไปทำนา ทั้งที่ มีการแจ้งเตือนขอความร่วมมือ แล้วว่าขอให้งดทำนาปรังเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตร แต่ เกษตรกรก็ยังไม่เชื่อ ซึ่งตนเองได้ เตือนไปแล้วและขอความร่วมมือ และ สั่งคุมเข้มห้ามสถานีสูบน้ำไฟฟ้าสูบน้ำเด็ดขาด