svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

FETCO มองเป้า'ดัชนี'หุ้นไทย 1,700 จุด

04 ตุลาคม 2562

ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย หรือ FETCO ระบุ เศรษฐกิจไตรมาส 4 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น ทำให้มองเป้าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ปีนี้ที่ 1,700 จุด แต่ขึ้นอยู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าจะออกมามากน้อยขนาดไหน โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ชิมช้อปใช้ที่ออกมาช่วงปลายปีนั้น ถือว่ามาถูกทาง เพราะทำให้ศรษฐกิจปลายปีคึกคัก