" หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้านานาชาติ สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส เปิดตัว "Incoterms 2020" ที่เป็นเงื่อนไขการซื้อขายสินค้า ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการใช้มาตรฐานเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศฉบับแก้ไขล่าสุด เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยในการทำการค้าทั่วโลก "

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) เปิดเผยว่า กฎ Incoterms 2020 อำนวยความสะดวกในการทำการค้าของไทยและการค้าทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าเป็นล้านล้านดอลลาร์ต่อปี โดยจะช่วยให้ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกเข้าใจถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่ค้า และหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ที่อาจจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงโดยไม่จำเป็น 

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เปิดตัว "Incoterms® 2020"


กฎเหล่านี้ เป็นการสร้างรูปแบบของภาษาด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ และช่วยสร้างความมั่นใจในระบบการค้าโลกที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย ที่จะทำให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำคำแปล Incoterms 2020 เป็นภาษาไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการค้าในประเทศไทยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นและเลือกใช้กฎได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎ Incoterms (International Commercial Terms) ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกโดย ICC ในปี ค.ศ. 1936 ด้วยการสร้างคำจำกัดความและกฎระเบียบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าระหว่างคู่ค้าทั่วโลก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ICC ได้ปรับปรุงกฎ Incoterms เป็นระยะ ๆ 

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เปิดตัว "Incoterms® 2020"

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าสามารถเข้าถึงและใช้ Incoterms 2020 ได้ง่ายขึ้น ได้มีการจัดทำคำอธิบายสำหรับผู้ใช้ให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งภาพกราฟิกที่คมชัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในแต่ละกฎของ Incoterms ในบทนำของ Incoterms 2020 ยังมีคำอธิบายอย่างละเอียดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้กฎ Incoterms ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำธุรกรรม หรือสัญญาซื้อขายมีความสัมพันธ์ร่วมกับสัญญาเสริมอื่น ๆ ได้อย่างไร

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เปิดตัว "Incoterms® 2020"


Incoterms 2020 ได้จัดให้มีการรองรับความต้องการของตลาด ที่เกี่ยวกับใบตราส่งที่จดแจ้งว่าสินค้าได้ถูกบรรทุกแล้ว (Bills of Lading: BL with an on-board notation) สำหรับกฎ FCA (Free Carrier) การวางแนวทางของความคุ้มครองประกันภัยในระดับที่แตกต่างกัน สำหรับกฎ CIF (Cost Insurance and Freight) และ CIP (Carriage and Insurance Paid To) การเปิดโอกาสให้เลือกใช้พาหนะขนส่งของตนเองสำหรับกฎ FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) และ DDP (Delivered Duty Paid) การเปลี่ยนแปลงตัวย่อ 3 ตัวสำหรับกฎ DAT (Delivered at Terminal) เป็น DPU และได้เพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัยภายใต้ภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งอีกด้วย 


หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่ากฎ Incoterms 2020 นี้ จะทำให้ผู้นำเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ นักกฎหมาย นักการธนาคาร ผู้รับประกันภัย รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในบทบาทและภาระหน้าที่ของคู่สัญญา สามารถนำไปใช้ในการร่างสัญญาได้อย่างรัดกุม ลดความเสี่ยงและต้นทุนในการดำเนินงาน สามารถสื่อสารและเจรจาต่อรองกับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่เกิดความเสียเปรียบทางธุรกิจ ช่วยลดความเสี่ยงและข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ  นายชาติชาย กล่าว