ครบ 1 เดือน กองทัพบก ยังคงกำลังช่วยน้ำท่วมชาวอีสาน ล่าสุดส่งทหารช่างเข้าปรับและย้ายตะกอนทรายออกจากที่นา จ.ร้อยเอ็ด หส่า 500 ไร่ ช่วยเกษตรกรกลับมาทำการเพาะปลูกต่อไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตลอด 1 เดือน (29 สิงหาคม -29 กันยายน) ที่ผ่านมา กองทัพบกได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าคลี่คลายอุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนใน 32 จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลออกปฎิบัติภารกิจถึง 4,725 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เช่น รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ รถโกยตัก รถเทท้ายรถ เครื่องมือช่าง รถพยาบาลเคลื่อนที่ รถครัวสนาม เรือท้องแบน เรือพลังลม เรือติดเครื่องยนต์ เข้าช่วยเหลือประชาชน

ส่งทหารช่าง ช่วยเกษตรกร เอาตะกอนทรายออกจากที่นา


ปัจจุบันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังเป็นการช่วยเหลือทั้งสองด้านคือ การดำรงชีพประจำวันในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยเป็นการขนส่ง ลำเลียง สิ่งของบริจาคและอาหารปรุงสด ไปมอบให้ผู้ประสบภัย ทั้งที่อาศัยในศูนย์อพยพและตามบ้านเรือน การบริการด้านสุขภาพอนามัย การจัดกิจกรรมนันทนาการ การช่วยทำความสะอาดอาคารและสถานที่สาธารณะ การช่วยขนย้ายสิ่งของกลับเข้าบ้าน การซ่อมแซมบ้านเรือนตามสภาพให้เข้าพักอาศัยได้ในเบื้องต้น รวมทั้ง งานบูรณาการฟื้นฟูสถานที่ เส้นทางต่างๆ ที่ต้องระดมศักยภาพของส่วนราชการ

ส่งทหารช่าง ช่วยเกษตรกร เอาตะกอนทรายออกจากที่นา


ล่าสุดคือการปรับที่นาให้เกษตรกร โดย กองทัพภาคที่2 ได้สนับสนุนชุดทหารช่างพร้อมเครื่องมือหนัก จาก กองพันทหารช่างที่ 3 กองพันทหารช่างที่ 6 กองพันทหารช่างที่ 201 และ กองพันทหารช่างที่ 202 เข้าร่วมกับทางจังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท ชลประทาน และ ป้องกันภัยเขต 6 ในการใช้เครื่องมือหนักเข้าปรับที่นาและลำเลียงตะกอนทรายที่มากับน้ำท่วมแล้วยังตกค้างอยู่ในที่นาของเกษตรกร 68 ราย เนื้อที่ประมาณ 530 ไร่ ใน อ.เสลภูมิ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเกษตรกรเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ส่งทหารช่าง ช่วยเกษตรกร เอาตะกอนทรายออกจากที่นา