นายอำเภออมก๋อย เผยเวทีแสดงความคิดเห็นเหมืองอมก๋อยเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด หลังชาวบ้านกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างเหมืองขอให้ขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ทบทวนการอนุญาตและเลื่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นออกไปก่อน ท่ามกลางการบูรณาการทั้งตำรวจ ทหาร โรงพยาบาลในพื้นที่เข้าดูแลสถานการณ์ผ่านไปด้วยดี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562  หลังจากที่ชาวอมก๋อยได้ออกมาคัดค้านการสร้างเหมืองแร่ในพื้นที่หมู่ 12 บ้านกะเบอะดิน ต.อมก๋อง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่ทางงอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ได้จังเวทีแสดงความคิดเห็นขึ้นในวันนี้ (28 ก.ย. 62) แต่เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันที่จะให้ทบทวนการอนุญาตประทานบัติเหมืองแร่ใหม่ทั้งหมด รวมทั้งให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากมองว่าการทำ EIA ที่ผ่านมาไม่มีความโปร่งใส ทำให้เวทีแสดงความคิดเห็นในวันนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เดินทางกลับออกมาจากพื้นที่


นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ ของบริษัท 99 ธุวานนท์ จำกัด ในพื้นที่บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 และบ้านขุน หมู่ที่ 20 มีชาวบ้านจำนวนมาก เดินทางมาที่ โรงเรียนบ้านแม่อ่างข่าง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย ตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนเวลาที่กำหนดจัดเวทีแสดงความคิดเห็นจะเริ่ม

เลื่อนไม่มีกำหนดเวทีแสดงความเห็น "เหมืองอมก๋อย"
ทางอำเภออมก๋อย จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับทางสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย โรงพยาบาลอมก๋อย เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.33 จนท.ทหารพราน3606 ส่วนแยกอำเภออมก๋อย ร่วมบูรณาการดูแลและอำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง ซึ่งมีกลุ่มมวลชนเครือข่ายคัดค้านการทำเหมืองแร่ และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโรงตรงจำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านกะเบอะดิน หมู่ 12 และ บ้านขุน หมู่ที่ 20 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รวมทั้งมีมวลชนจากหมู่บ้านใกล้เคียง มารวมตัวบริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง ประมาณ 800 คน เพื่อทำกิจกรรมปราศรัย และประกาศเจตนารมณ์ในการคัดค้านการทำเหมืองแร่ และร้องขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนออกไปก่อน ซึ่งการเดินทางมาของมวลชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เนื่องจากเครือข่ายได้ศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วพบว่า มีความไม่โปร่งใสหลายจุด เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ และจำนวนคนเข้าร่วมทำประชามติ ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และมีความบกพร่องหลายด้าน เช่น ไม่มีความครอบคลุมถึงหมู่บ้านขุน หมู่ที่ 20 จึงขอให้รอผลการพิจารณาตรวจสอบทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชนก่อน

เลื่อนไม่มีกำหนดเวทีแสดงความเห็น "เหมืองอมก๋อย"โดยทางกลุ่มคัดค้านการทำเหมืองแร่ ได้ยื่นหนังสือ ถึงนางจันทรรัตน์ ปิยพัทรไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และขอเลื่อนการประชุมออกไป ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณายกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเลื่อนการจัดประชาพิจารณ์ออกไปก่อน โดยไม่มีกำหนด ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จะ นำเรื่องเสนอให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาดำเนินการต่อไป โดยเรื่องดังกล่าวนี้ได้เริ่มคัดค้านอย่างจริงจังมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทางอำเภอได้ช่วยประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นเจ้าบ้าน โดยเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ และพร้อมที่จะช่วยประสานให้ได้มีการพูดคุยเจรจากัน เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด