The Sound of Silence จัดกิจกรรม หวังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์ ทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่าย ศิลปินช่างภาพร่วมงานพร้อมนำภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงร่วมจัดแสดง อย่างมากมาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง The Sound of Silence


มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมTheSound of Silence เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง โดยนายวัชระแวววุฒินันท์ ประธานมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก กล่าวถึงความเป็นมาว่า "ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคมไทยคนรุ่นใหม่แต่งงานช้าและมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น อีกทั้งการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุทำให้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนแก้เหงา และเกิดความผูกพันจนสัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และสถานพยาบาลสัตว์มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวกอปรกับผมได้รับทราบข้อมูลการจากไปก่อนเวลาอันควร


มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง The Sound of Silenceกิจกรรม The Sound of Silence ขึ้น เพื่อให้เจ้าของและคนรักสัตว์เลี้ยงทั้งหลายลุกขึ้นมาพูดแทนสัตว์เลี้ยงที่พูดไม่ได้ทำให้เสียงของพวกเขาไม่เงียบอีกต่อไป โดยภายในงานจัดให้มีการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์และสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผศ.น.สพ.กัมปนาท สุนทรวิภาตอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมี ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน ดำเนินการเสวนา"


มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง The Sound of Silenceโดย น.ส.ธิษณา เดือนดาวผู้สร้างสรรค์งานกล่าวเสริมว่า "เรามุ่งหวังจะรวบรวมเนื้อหาจากการเสวนานำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย ทั้งเรื่องสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยงการยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์ หน้าที่ของสถานพยาบาลสัตว์หน้าที่ของสัตวแพทย์บทบาทของผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น"


มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง The Sound of Silence


ทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่าย The Sound of Silence โดยมีศิลปินช่างภาพร่วมงานพร้อมนำภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงร่วมจัดแสดงอาทิ ธนากร เตลาน ช่างภาพผู้สร้างสรรค์ศิลปะไฟน์อาร์ตชื่อดังของเมืองไทยสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ นักสร้างสรรค์โฆษณาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมือหนึ่งของเอเชียภาคภูมิ หัศบำเรอ หนึ่งใน UndiscoveredPhotographers และวิราช แอนดรูว์ บุนนาค ช่างภาพและนักตกแต่งภาพอิสระฉลองวงศ์ มานะกิจ ช่างภาพระดับมือรางวัล


มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง The Sound of Silenceนอกจากนี้ยังมีศิลปิน ดารา คนดังทุกวงการนำภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงแสนรักร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วยอาทิ ฌอห์ณ จินดาโชติ, พีค-ภัทรศยาเครือสุวรรณศิริ, ฌอนบูรณะหิรัญ, อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ, แหม่ม-พิไลวรรณ บุญล้น โดยนิทรรศการภาพถ่าย The Sound of Silence จะจัดแสดงระหว่างเวลา10.00-21.00 น. ตั้งแต่ 26-29 ก.ย.นี้ ณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง The Sound of Silenceนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิญชวนผู้ร่วมงานจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกที่จากไปและเปิดตัวเพลง "เสียงที่เคยเงียบในหัวใจ" ที่ประพันธ์เนื้อร้องโดย น.ส.ธิษณา เดือนดาวและประพันธ์ทำนองโดย รศ.จารุณี หงส์จารุ โดยมี ลูกหว้า-พิจิกา จิตตะปุตตะขับร้องสดสร้างบรรยากาศหน้าหอศิลป์ฯอีกด้วย


มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง The Sound of Silence

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในfacebook.com/majourandfriends