คิง เพาเวอร์ เดินหน้าธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านโครงการคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ผนึกเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าร่วม ดันศักยภาพคนไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ก้าวไกลเวทีโลกนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์กล่าวว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมมานาน โดยเมื่อปี 2560 ได้รวบรวมกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ผ่าน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกีฬา, ด้านดนตรี, ด้านชุมชน และด้านการศึกษาและสาธารณสุข

ทั้งนี้เพื่อให้โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์พลังคนไทยได้สานต่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดเป็นความรับผิดชอบในรูปแบบCreating Shared Value(CSV)ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันของพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่เป้าหมายธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ปรับโครงสร้างโครงการฯจากเดิม 4 ด้านหลัก เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกีฬา, ด้านดนตรี และด้านชุมชน

อัยยวัฒน์2

อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

โดยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ได้เปลี่ยนจากรูปแบบโครงการต่างๆสู่การร่วมสนับสนุนผ่านมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และศาสนาโดยตรงตั้งแต่เดือนต.ค.นี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ก้าวต่อไปกำลังเดินหน้าต่อยอดสู่การปลูกฝัง"POWER DNA"ให้กับพนักงานผ่านแนวคิดCreative Confidence 4 Pได้แก่1. Project Engagementสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และรู้สึกว่า เป็นเจ้าของกิจกรรมร่วมกัน2. Passionสร้างแรงผลักดันจากภายใน ก่อเกิดเป็นความกระตือรือร้นที่อยากร่วมสร้าง และสานต่อสิ่งดีๆ ต่อไป3. Peopleสร้างความสัมพันธ์อันดีตั้งแต่ระดับบุคคลในองค์กร จนถึงการรวมกลุ่มเพื่อรู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ และความผูกพันไปยังคนนอกองค์กรอีกด้วย4. Playอยากให้ทุกคนที่มีส่วนร่วม รู้สึกสนุก และสุขกับสิ่งที่ทำ อะไรที่เรา ใส่ใจ ลงไป มักดีเสมอ

"เป้าหมายในอนาคต มุ่งมั่นผลักดันและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านเครือข่ายธุรกิจ และเครือข่ายพนักงาน พร้อมขยายสู่ชุมชน และสังคม รวมทั้งการดำเนินโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ทั้ง 3 ด้าน จากเพื่อส่งเสริมศักยภาพของคนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก พร้อมด้วยกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้สำเร็จตามความมุ่งหวังของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะได้เห็นคนไทยได้แสดงความสามารถในระดับสากลอย่างยั่งยืน ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าคนไทยทำได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก"นายอัยยวัฒน์ กล่าว