โครงการ "อิ่มบุญ อิ่มใจ" ที่จัดโดยโรงพยาบาล เป็นกิจกรรมสร้างบุญ ที่ทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ที่ออกไปตักบาตร ไม่ได้ ก็เลยใช้วิธี นิมนต์ พระสงฆ์ มารับบิณฑบาติ ถึงเตียงกันเลยทีเดียว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เป็นการสร้างบุญ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เมื่อชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพังงา มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) มารับบิณฑบาตในโรงพยาบาลพังงา โดยพระสงฆ์จะแบ่งสายเดินไปตามตึกและห้องต่าง ๆ ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพังงาเข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ไม่มีโอกาสออกไปตักบาตรที่วัดได้ตามปกติ เป็นกิจกรรม ที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล 
คุณปิยภรณ์ ศรีเลิศ อายุ 50 ปี ญาติผู้ป่วยในห้องไอซียู กล่าวว่า กิจกรรมตักบาตรในโรงพยาบาลพังงา ทำให้คนป่วยและญาติมีความสบายใจที่ได้ร่วมทำบุญทำกุศล การที่คนป่วยซึ่งมีความทุกข์จากอาการบาดเจ็บอยู่แล้ว การที่ได้ทำบุญตักบาตรช่วยให้จิตใจโปร่งใสขึ้น สงบนิ่งยิ่งขึ้น เป็นการส่งผลดีต่อการรักษา 
ส่วนคุณพยาบาลปราณี เพ็ชรคล้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บอกว่า กิจกรรมนี้อยู่ในโครงการ "อิ่มบุญอิ่มใจ" ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 โดยในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน จะมีกิจกรรมตักบาตร และกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด กิจกรรมนี้ทำให้ผู้ป่วย ญาติและบุคลากรในโรงพยาบาลพังงา ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา และทำให้ทุกคนมีความสุข อิ่มบุญอิ่มใจ กับกิจกรรมนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ส่วนภาพที่ปรากฎ ว่าอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยนั้น ผู้สื่อข่าวได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยและญาติแล้ว